In een serie portretten geeft Oprecht Advocaten u graag een kijkje de keuken. Waar houden onze advocaten zich mee bezig? Wat voor soort zaken doen ze (nog meer)? Wat speelt er binnen hun vakgebied? En wat doen ze om bij te blijven? In deze aflevering komt Louisa Waalkes aan het woord. Louisa werkt sinds februari als advocaat bij Oprecht, maar is zeker niet nieuw in de advocatuur. Zij vertelt u meer over haar expertise en aanpak.

Expertise

Sinds februari 2020 ben ik werkzaam als advocaat bij Oprecht advocaten in de algemene praktijk, met een nadruk op contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht. 

Ik ben inmiddels meer dan 20 jaar advocaat. In die 20 jaar heb ik veel gezien en geleerd. Daardoor kan ik mij snel inlezen in nieuwe materie en ben ik in staat om mij nieuwe rechtsgebieden snel eigen te maken. Dat vind ik ook het leuke aan mijn werk: door ontwikkelingen in de maatschappij, innovaties en nieuwe technieken zijn ook rechtspraak en wetgeving steeds in ontwikkeling. Daar moet je als advocaat in meebewegen en je continue in (laten) bijscholen. Dat maakt dat je als advocaat midden in de maatschappij staat. 

De praktijk van Oprecht Advocaten richt zich met name op de zakelijke dienstverlening. Mijn dagelijks werk bestaat dan ook uit het adviseren van cliënten over hun juridische vragen, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten (zoals huurovereenkomsten en distributieovereenkomsten), het voeren van (contracts)onderhandelingen om tot een bepaald resultaat te komen en het voeren van gerechtelijke procedures. 

Aanpak

Een dossier begint altijd met een gesprek met de cliënt over het probleem waar hij of zij mee zit. Is dat probleem juridisch te duiden? Dan bespreek ik met de cliënt na de inventarisatie van de feiten een plan van aanpak. Daarbij bespreken we hoe we tot het gewenste resultaat gaan komen. 

Het kan ook zijn dat na de eerste inventarisatie van de feiten de conclusie moet zijn dat de zaak juridisch geen haalbare kaart is. Mijn inspanningen zijn er dan op gericht om voor de cliënt toch een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Bijvoorbeeld door middel van een minnelijke regeling met de andere partij. Voor alles geldt dat mijn werkwijze oplossingsgericht is. Uiteraard kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen die maken dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Dan ga ik daar ook voor.