Personen- en familierecht

De advocaten van Oprecht Advocaten begrijpen dat een echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenleving een diepe impact op uw leven en dat van uw ex-partner kan hebben. Onze advocaten kiezen daarom voor een persoonlijke aanpak, zonder de zakelijke aspecten uit het oog te verliezen.

De advocaten van Oprecht zijn in het bijzonder gespecialiseerd in scheidingen waarbij een ondernemer is betrokken. Wij hebben veel ervaring met de verschillende waarderingsmethoden voor ondernemingen en het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie. Uiteraard kunt u ook voor een regeling over het gezag over, of de omgang met kinderen bij ons terecht.

stel uw vraag

Onze specialist in personen- en familierecht

Juridische vragen houden u wakker?

Laat ons weten welke juridische zaken u wakker houden en wij lossen deze zo spoedig mogelijk op.

Direct contact

Personen- en familierechtadvocaat Noord-Holland

Ondernemers & echtscheiding

Als u een eigen bedrijf heeft en gaat scheiden, kan de onderneming onderwerp worden van de echtscheiding. Dit is afhankelijk van het huwelijksvermogensregime waarin u getrouwd bent. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan valt het bedrijf ook in de gemeenschap. De waarde van de onderneming zal verdeeld moeten worden. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan kan daarin zijn opgenomen dat de onderneming buiten de verdeling valt, maar dit is niet altijd het geval.

Als de onderneming in de boedel valt mag de continuïteit door de verdeling natuurlijk niet in gevaar komen. Het is dan belangrijk om de waarde van de onderneming of de aandelen op de juiste manier vast te stellen. Dat is niet eenvoudig, vaak spelen ook vennootschapsrechtelijke, bedrijfseconomische en fiscale aspecten een rol.

De ‘ondernemer en echtscheiding’ is daarom echt een vak apart. Doordat de advocaten van Oprecht Advocaten zich hebben gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden én in teamverband werken kunnen wij ondernemers of hun ex-partners goed van dienst zijn.

Waarderingsmethoden onderneming bij echtscheiding

De onderneming hoeft bij een echtscheiding meestal niet letterlijk te worden verdeeld, de ex-partner krijgt een deel van de waarde van de onderneming. Het is daarbij belangrijk om de juiste waarderingsmethode te kiezen. Elke methode kent namelijk een aantal variabelen, waarmee de waarde van een onderneming gestuurd kan worden.

Oprecht Advocaten adviseert u graag over de te kiezen waarderingsmethode. Bij een relatief klein bedrijf zal de waardering vaak in overleg plaatsvinden. In dat geval werkt Oprecht Advocaten graag samen met uw accountant om de verschillende vraagstukken te beantwoorden. Als er sprake is van een grotere onderneming zal er, zeker bij gemeenschap van goederen, een onafhankelijke accountant moeten worden ingeschakeld.

Alimentatie

Alimentatie wordt berekend op basis van de alimentatiebehoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatiebetaler. De alimentatiebehoefte is het bedrag dat de ex-partner nodig heeft om dezelfde levensstandaard te behouden als tijdens het huwelijk. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar de eigen verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.

De draagkracht van de partner die alimentatie dient te betalen wordt bepaald door het bedrag dat hij/zij zichzelf redelijkerwijs als inkomen kan uitkeren. In het geval van een ondernemer wordt daarbij ook gekeken naar de rechtsvorm van de onderneming. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof) wordt het resultaat dat in de jaarrekening staat als uitgangspunt genomen. Bij een besloten vennootschap (B.V.) wordt niet alleen het salaris dat de ondernemer zichzelf uitkeert als uitgangspunt genomen, maar ook de winst. In alle gevallen wordt de draagkracht gebaseerd op het gemiddelde inkomen over een aantal jaren.

Onze advocaten heeft veel expertise en ervaring in het berekenen van partner- en kinderalimentatie. Heeft u vragen? Onze advocaten beantwoorden deze vragen graag voor u.

Echtscheidingsmediation

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation tot stand komt op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, want bij mediation werken beide (ex-)partners samen aan een oplossing. Oprecht Advocaten beschikt over een ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsmediator, die het echtscheidingsproces voor u en uw (ex-)partner kan begeleiden. Meer over echtscheidingsmediation.

Even sparren met een specialist?

Overleg uw juridische kwestie met Oprecht Advocaten en wij helpen u verder.

Stel uw vraag