Scheidingsmediation

Advocaat bij scheiden

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Los van de impact die het heeft op  uw leven en dat van uw ex-partner, zit u vast ook met veel vragen: wat is het beste voor de kinderen? Hoe zit het met alimentatie? Wat gebeurt er met ons huis? Ons spaargeld? En het bedrijf?

Vaak is het tijdens een echtscheiding moeilijk om met uw (ex-)partner in gesprek te blijven. Maar zeker als er kinderen in het spel zijn, is het beter om in goed overleg uit elkaar te gaan. Voor kinderen kan een scheiding immers een ontwrichtende ervaring zijn. De manier waarop ouders uit elkaar gaan en hoe zij met hun conflicten omgaan, kan een goede invloed hebben op hoe kinderen deze situatie verwerken.

In zulke gevallen, maar ook als ex-partners zonder kinderen in goed overleg uit elkaar willen gaan, is scheidingsmediation een goede optie. Oprecht Advocaten heeft een gespecialiseerde scheidingsmediator in huis, die het echtscheidingsproces voor u en uw ex-partner kan begeleiden. Zij is ook aangesloten bij vFas (www.verenigingfas.nl) en MFN (www.mfnregister.nl).

stel uw vraag

Onze specialist in scheidingsmediation

Scheiden als ondernemer?

Dan wilt u alles goed opgelost hebben. Voor nu en later. Onze advocaten helpen u bij de juridische vraagstukken die uit uw scheiding voortkomen.

Direct contact

Scheidingsmediation

De werkwijze van Oprecht bij scheidingsmediation.

Kennismaking en mediationovereenkomst

Na kennismaking ontvangt u van de scheidingsmediator een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst heeft de scheidingsmediator het (juridisch) kader vastgelegd waarbinnen de gesprekken plaatsvinden. Na uw ondertekening start de scheidingsmediation.

Afspraken vastleggen

De scheidingsmediator van Oprecht Advocaten legt de afspraken, die tijdens de mediationgesprekken worden gemaakt, vast. Deze afspraken zullen uiteindelijk leiden tot een echtscheidingsconvenant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn neemt de mediator de afspraken rondom de kinderen op in een ouderschapsplan.

Het echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is het document dat de basis vormt voor het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding, dat zal worden ingediend bij de rechtbank. Als de echtscheiding wordt uitgesproken zal de rechter zal de gemaakte afspraken bekrachtigen.

Scheidingsmediation Noord-Holland

Wat is scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation proberen de ex-partners samen de echtscheiding vorm te geven en een oplossing te vinden voor (eventuele) conflicten, zonder tussenkomst van de rechter. Dit doen zij onder leiding van een scheidingsmediator. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, die de onderhandelingen tussen de ex-partners begeleidt.

Met scheidingsmediation houdt u zelf uw echtscheiding in de hand. Tijdens het mediationtraject is er aandacht voor de emotionele kant en worden alle belangrijke zaken in kaart gebracht, waarna gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht.

Belangrijke zaken waareen oplossing voor moet worden gevonden zijn onder andere:

  • de verdeling van de zorg voor de kinderen
  • de verdeling van bezittingen en schulden
  • de verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken
  • partner- en kinderalimentatie

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken blijft tussen u, uw ex-partner en de mediator.

Oprecht Advocaten heeft veel ervaring met mediations voor scheidende ondernemers en hun ex-partners, en dus ook met de financiële en belastingtechnische aspecten waar scheidende ondernemers mee te maken krijgen.

De voordelen van scheidingsmediation

  • Partijen kiezen zelf voor de oplossing van voorliggende vragen. Dit leidt op de langere termijn tot meer tevredenheid.
  • Scheidingsmediation is aanzienlijk sneller dan een juridische procedure.
  • Het is goedkoper dan een juridische procedure. Bij een juridische procedure heeft u allebei een advocaat nodig, de kosten van de scheidingsmediator kunt u delen. Voor scheidingsmediation bestaat ook de mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) aan te vragen.
  • Scheidingsmediation zorgt ervoor dat u na de scheiding nog goed met elkaar overweg kunt. Dat is vooral van belang wanneer u bijvoorbeeld samen kinderen of dezelfde vriendengroep heeft.

Advocaat personen- en familierecht

Wil een van de partners niet meewerken aan de mediation? Of is het conflict al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om constructief het gesprek aan te gaan? Dan is het wellicht beter een gespecialiseerde advocaat personen- en familierecht in te schakelen. Oprecht Advocaten beschikt over ervaren en gespecialiseerde advocaten personen- en familierecht, die u tijdens het echtscheidingsproces kunnen begeleiden.

Vragen over alimentatie, verdeling van de inboedel en een eventueel ouderschapsplan?

Laat u goed adviseren door Wencke Koppenberg, advocaat gespecialiseerd in het bijstaan van scheidende ondernemers.

Direct contact