Irene Epe

Irene Epe is sinds 2013 advocaat. Na afronding van haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij voor middelgrote advocatenkantoren gewerkt. Sinds mei 2021 versterkt Irene het team van Oprecht Advocaten.

De afgelopen jaren heeft Irene een brede algemene praktijk gevoerd, waardoor zij kennis heeft op diverse gebieden van het recht. Zij heeft zowel een advies- als een procespraktijk en weet daardoor de weg binnen én buiten de rechtszaal te vinden.

Bij Oprecht Advocaten richt Irene zich voornamelijk op het arbeidsrecht. Zij helpt werkgevers onder andere bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, personeelshandboeken en vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast adviseert zij werkgevers onder meer bij disfunctioneren, bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie en bij reorganisatie. Bovendien adviseert Irene werkgevers bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van ontslag op staande voet of ontbinding via de rechter.
Irene is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

Al op jonge leeftijd wist Irene dat zij advocaat wilde worden en heeft zich daarin niet laten tegenhouden. Dit is ook kenmerkend voor de manier waarop zij haar praktijk voert: Irene gaat recht op haar doel af. Zij komt snel tot de kern van een juridisch geschil en zet zich ervoor in om op een efficiënte wijze een optimaal resultaat voor haar cliënten te behalen. Zij communiceert op duidelijke wijze met haar cliënten, is daarin recht door zee en is pas tevreden als haar cliënten dat ook zijn.

Irene Epe heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens
Irene Epe
i.epe@oprecht.nl
06 21 94 95 97

Wencke Koppenberg
stel uw vraag