Contractenrecht

Een contract is een zaak van details. Dat beseffen we bij Oprecht Advocaten maar al te goed. In de praktijk blijkt vaak dat er helaas niet altijd over alle details even goed wordt nagedacht. Een standaard contract is tegenwoordig gemakkelijk online te vinden en te downloaden. Dat lijkt een snelle en goedkope oplossing, en voor veel eenvoudige transacties kan zo’n contract misschien ook niet zo veel kwaad. Maar naarmate de afspraken complexer worden, en de belangen groter, wordt de kans op verschillende uitleg van dat contract ook groter.

En dan blijkt dat er, ondanks goede bedoelingen en overeenstemming vooraf, toch bepalingen in zo’n contract staan die achteraf onduidelijk zijn. Of bepalingen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Of dat er bepalingen zijn toegevoegd die in strijd zijn met de wet. Dit heeft vaak weer tot gevolg dat er conflicten ontstaan en er dure procedures moeten worden gevoerd.

Het is daarom belangrijk dat u nog tijdens contractonderhandelingen advies inwint bij een gespecialiseerde advocaat contractenrecht. Daarmee kunt u onduidelijkheden en kostbare procedures in de toekomst voorkomen. Het team van Oprecht heeft veel kennis van en ervaring met het contractenrecht. U bent bij ons aan het goede adres voor advies tijdens uw onderhandelingen, maar als u dat wilt kunnen wij u ook vertegenwoordigen.

Wij stellen duidelijke, heldere en praktisch uitvoerbare contracten voor u op. Wij kunnen periodiek controleren of uw bestaande contracten en algemene voorwaarden nog aan de wet- en regelgeving voldoen. Is er een verschil van mening ontstaan over de uitleg van een bestaand contract? Of houdt uw contractpartij zich niet aan de bepalingen? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Onze contractenrecht specialisten

Jasper de Boer
Jasper de BoerAdvocaat Contractenrecht
Linda Bijl
Linda BijlAdvocaat Contractenrecht

Alle belangrijke zaken in uw contract?

Laat uw contracten controleren en/of verbeteren door onze advocaat contractenrecht.

Advocaat contractenrecht

Het team van Oprecht Advocaten houdt zich bezig met adviseren, onderhandelen en procederen over vele soorten overeenkomsten:

 • Alleenverkoop-overeenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Agentuurovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindigingsovereenkomsten
 • Bemiddelingsovereenkomsten
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Fusie- overnamecontracten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Huur- en verhuurovereenkomsten
 • Koop- en verkoopovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Overeenkomsten van geldlening
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Pandakten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten

Contractenrechtadvocaat Noord-Holland

Contracten en algemene voorwaarden

Op veel contracten zijn algemene voorwaarden van toepassing. En hoewel deze zelden worden gelezen, zijn ze wel heel belangrijk. Algemene voorwaarden zijn algemene bepalingen, die standaard van toepassing zijn op overeenkomsten. Bijvoorbeeld bepalingen over de betalingstermijn, klachttermijn of garantie. Bepalingen die de kern van de geleverde prestatie uitmaken, zoals de prijs, maken geen deel uit van de algemene voorwaarden. Omdat het standaard voorwaarden zijn hoeven partijen er niet bij elke overeenkomst opnieuw over te onderhandelen, maar kunnen ze bij het contract worden gevoegd.

De wet stelt wel een aantal eisen aan het informeren over, en de inhoud van algemene voorwaarden. Ondernemers moeten aan die eisen voldoen om een beroep te kunnen doen op hun algemene voorwaarden.

De specialisten contractenrecht van Oprecht Advocaten adviseren u graag over uw algemene voorwaarden. Wij kunnen uw algemene voorwaarden ook opstellen en periodiek controleren of deze nog aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Advocaat contractenrecht bij conflicten, wanprestatie en dwaling

Als er een geschil dreigt te ontstaan over een (bestaand) contract, is het van belang om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. Een advocaat contractenrecht zal beoordelen wat er is afgesproken, of het voor beide partijen duidelijk kon zijn wat er precies werd bedoeld en u voorlichten over uw mogelijkheden. Het team van Oprecht Advocaten adviseert u graag, als dat nodig is voeren we een gerechtelijke procedure.

Dichtgespijkerde contracten?

Wij zorgen dat al uw contracten juridisch dichtgetimmerd zijn. Zo voorkomt u onnodige struikelblokken bij het afsluiten van contracten.