Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Technologische ontwikkelingen maken nieuwe manieren van werken mogelijk. Wensen van werkgevers en werknemers veranderen. De overheid probeert deze ontwikkelingen met nieuwe wetgeving bij te houden, helaas met wisselend succes. Rechtspraak moet vaak antwoord geven op vragen die spelen.

Als werkgever of werknemer kan het arbeidsrecht dan ook een doolhof lijken. Een goede arbeidsrechtadvocaat helpt u snel en deskundig door dat doolhof heen.

Als specialist beheerst Oprecht Advocaten het gehele spectrum van het arbeidsrecht. Zo kunt u bij onze arbeidsrechtadvocaten terecht als u vragen heeft over een arbeidsovereenkomst of over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies over individueel of collectief ontslag, reorganisaties, overgang van onderneming en medezeggenschap. Ook vragen over arbeidsongeschiktheid, aanpassing arbeidsduur, de rechten van werknemers met betrekking tot zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof beantwoorden wij graag voor u. Het team van Oprecht Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Onze arbeidsrecht specialisten

Linda Bijl
Linda BijlAdvocaat Arbeidsrecht
Irene Epe
Irene EpeAdvocaat Arbeidsrecht

Duidelijkheid over uw juridische positie?

Advocaat arbeidsrecht

Oprecht Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van:

Advocaat arbeidsrecht bij individueel ontslag

Individuele ontslagzaken zijn vaak urgent. Vaak spelen emoties een grote rol. Het is dan belangrijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren advocaat, die deskundig is en snel schakelt en een goed gevoel voor organisatieverhoudingen combineert met voldoende inlevingsvermogen. Een advocaat die u snel en deskundig adviseert, maar betrokken en doortastend procedeert als dat nodig is. De arbeidsrechtadvocaten van Oprecht staan voor u klaar.

Juridisch advies bij reorganisaties en collectief ontslag.

Reorganisaties en collectief ontslag kunnen grote gevolgen hebben voor een grote groep werknemers. Een gedegen voorbereiding en zorgvuldige communicatie zijn dan cruciaal. Oprecht Advocaten is u hierbij graag van dienst en fungeert het liefst al in een zo vroeg mogelijk stadium als uw sparringpartner.

Onze specialisten arbeidsrecht adviseren u graag over kwesties omtrent bijvoorbeeld de ontslagvolgorde, het sociaal plan, medezeggenschap en/of ontslagaanvragen.

Juridisch advies bij de re-integratie van een zieke werknemer.

Als een werknemer langdurig ziek is, is dat niet alleen erg vervelend voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Voor beide partijen is het daarom belangrijk dat de werknemer weer snel zijn of haar werkzaamheden kan hervatten. Beide partijen zijn hierin verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Is re-integratie helaas niet meer (helemaal) mogelijk? Dan is het belangrijk om een goed re-integratiedossier te hebben opgebouwd.

Oprecht Advocaten ondersteunt u graag bij al uw vraagstukken rondom re-integratie, zoals bijvoorbeeld het opstellen/beoordelen van een verzuimprotocol, het voorkomen van loonsancties van het UWV of het aanvragen van een deskundigenoordeel.

Wij kunnen u tevens helpen bij

arbeidsrecht advocaat hoorn

Juridisch advies

over arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

De arbeidsrechtadvocaten van Oprecht adviseren ondernemingen en particulieren over arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en belangrijke zaken als een concurrentiebeding of een relatiebeding. Uiteraard kan Oprecht Advocaten arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen voor u opstellen of kan Oprecht Advocaten periodiek controleren of uw arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Met onze expertise staan wij garant voor een optimaal resultaat.

arbeidsrecht advocaat

Arbeid en zorg

In de Wet Arbeid en Zorg wordt een aantal verlofvormen geregeld, waaronder het zwangerschapsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en calamiteitenverlof.

De wet regelt ook wanneer een werknemer recht heeft op het verlof, de duur van het verlof, en of de werknemer recht heeft op een uitkering. De werknemer die gebruik maakt van bovengenoemde vormen van verlof geniet ontslagbescherming. Dat betekent dat de werknemer niet mag worden ontslagen. Tijdens het ouderschapsverlof mag de werknemer wel worden ontslagen, maar niet vanwege het opnemen van het ouderschapsverlof.

Weten wat uw rechten en plichten zijn?

Wij helpen u graag verder om niet in de voor ons bekende valkuilen te trappen.