Ondernemingsrecht

Ondernemers willen het liefst ondernemen. Zij zien kansen en gaten in de markt waar anderen die (nog) niet zien en willen daar snel in kunnen springen. Zich niet laten afleiden. Ze zijn ambitieus en laten zich niet stoppen. En het liefst ook niet afremmen door juridische formaliteiten, risico’s en mogelijke geschillen. Die formaliteiten moeten gewoon goed geregeld zijn, en de risico’s moeten worden afgedekt.

Ondernemers hebben dus behoefte aan ervaren ondernemingsrechtadvocaten, die actief meedenken en pro-actief handelen. Advocaten die snel en deskundig adviseren, maar ook doortastend en betrokken procederen als dat nodig is. Zodat zij zelf kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Ondernemers zijn bij Oprecht Advocaten aan het juiste adres. Door de bundeling van de specialistische kennis van onze advocaten en onze jarenlange expertise zijn wij een slagvaardig team, dat dienstverlening op hoog niveau kan bieden.

Oprecht Advocaten adviseert allerlei soorten ondernemingen, van groot tot klein. Wij staan u bij het oprichten van en deelnemen in een onderneming, bij fusies en overnames, bij het onderhandelen over en bij opstellen van contracten, of bij aandeelhoudersgeschillen, graag bij.

Onze ondernemingsrecht specialisten

Martijn Helmstrijd
Martijn HelmstrijdAdvocaat Ondernemingsrecht
Linda Bijl
Linda BijlAdvocaat Ondernemingsrecht
Steven Lasonder
Steven LasonderAdvocaat Ondernemingsrecht

Grip op uw onderneming terug?

Laat uw bedrijf u niet ontglippen en overleg uw juridische kwestie met één van onze advocaten.

Advocaat ondernemingsrecht

Het team van Oprecht Advocaten is u graag op de volgende onderwerpen van dienst:

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • contracten
 • doorstart en faillissement van ondernemingen
 • fusies en overnames
 • gerechtelijke procedures
 • herstructureringen
 • oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen
 • ontslag van een bestuurder
 • reorganisaties
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • uitkoop van aandeelhouders

Ondernemingsrechtadvocaat Noord-Holland

Juridisch advies bij het oprichten van een onderneming

U gaat een eigen bedrijf beginnen, maar welke rechtsvorm moet u kiezen? Wordt het een eenmanszaak, een besloten vennootschap (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.), of toch een maatschap of vennootschap onder firma (V.O.F.)? De keuze die u maakt heeft veel gevolgen, zoals bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid. Oprecht Advocaten adviseert u graag over de rechtsvorm die past bij uw onderneming.

Gaat u met anderen samenwerken? Dan is het belangrijk dat u met elkaar afspraken maakt over onderwerpen als inbreng, winstverdeling en de beëindiging van de samenwerking, en dat u deze afspraken ook goed vastlegt. De ondernemingsrechtadvocaten van Oprecht Advocaten kunnen u hierover adviseren en zij kunnen de aandeelhoudersovereenkomst voor u opstellen.

Advocaat bij aandeelhoudersgeschillen

Bij de start van een onderneming kijken aandeelhouders vaak optimistisch en vol goede moed naar de toekomst. Helaas komt het vaak voor dat de samenwerking toch niet helemaal loopt zoals zij van tevoren hadden gedacht. Als er dan conflicten ontstaan, kunnen die soms een verlammend effect hebben op de besluitvorming en bedrijfsvoering van de onderneming. De continuïteit van de onderneming kan er zelfs door in gevaar komen.

Laat u bij een aandeelhoudersgeschil daarom in een zo vroeg stadium bijstaan door gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaat. Oprecht Advocaten adviseert u graag. Ook als het onverhoopt tot een procedure komt bent u bij ons aan het juiste adres.

Advocaat bij fusies en overnames

Bij fusies en overnames zijn de financiële belangen vaak groot. Daarnaast is het een intensief en ingrijpend proces, waarbij het lastig kan zijn om snel te blijven schakelen en de gevolgen van beslissingen helemaal te overzien. Het is dan belangrijk dat u vanaf het eerste moment kunt vertrouwen op een pragmatische en ervaren ondernemingsrechtadvocaat, die constructief met u meedenkt over kansen en oplossingen, maar u ook goed voorlicht over de (juridische) risico’s. Het team van Oprecht Advocaten staat voor u klaar. Wij staan zowel kopers als verkopers bij.

U kunt bij ons terecht voor:

 • advies over financieringsconstructies
 • het opstellen van een geheimhoudingsverklaring
 • het opstellen van een intentieverklaring
 • due diligence onderzoek
 • onderhandelingen over de fusie of overname
 • het opstellen of beoordelen van het fusie- of overnamecontract
 • het veilig stellen van uw rechten bij geschillen over de afwikkeling van de fusie of overname

Weet u uw juridische positie?

Neem direct contact op met één van onze advocaten en krijg inzicht in uw juridische positie.