Bouwrecht

Bouwprojecten, van groot tot klein, zijn vaak complex. Iedereen heeft wel eens een probleem met betrekking tot bestemmingsplannen, vergunningen, onvoorziene omstandigheden, vertragingen en oplopende kosten tijdens de bouw.

Het bouwrecht is een specialisme binnen het vastgoedrecht en betreft alle juridische onderwerpen die met het ontwerp- en bouwproces te maken hebben. Het is bij uitstek een terrein waarbij veel specialistische juridische kennis komt kijken. Er zijn namelijk niet alleen vaak veel partijen bij zo’n proces betrokken, maar de onderwerpen vallen ook binnen het privaatrecht én het publiekrecht.

Daar waar afspraken worden gemaakt tussen partijen, zoals opdrachtgevers, architecten, adviseurs en aannemers vallen de onderwerpen binnen het privaatrecht. Waar het gaat om regelgeving over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, aanbestedingsrecht en vergunningen, vallen de onderwerpen onder het publiekrecht.

Dit maakt het voor ondernemers en particulieren lastig om precies op de hoogte te zijn. Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op een gespecialiseerde bouwrechtadvocaat. De bouwrechtspecialisten van Oprecht Advocaten hebben veel kennis en ervaring binnen het specialisme. Zo kunt u bij ons terecht als u een geschil heeft over de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een aannemingsovereenkomst, maar ook als u advies nodig heeft over ruimtelijke ordening, vergunningen en bouw- en woontechnische regelgeving.

Onze bouwrecht specialisten

Ilse Sinnige
Ilse Sinnige Advocaat Bouwrecht
Jasper de Boer
Jasper de BoerAdvocaat Bouwrecht

Zekerheid van een gedegen ontwerp- en bouwproces?

Onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn? Geen idee aan welke eisen en verplichtingen u moet voldoen? Neem direct contact met ons op.

Bouwrechtadvocaat Noord-Holland

Advocaat bouwrecht bij bouwgeschillen

Tijdens of na het bouwen ontstaan in de praktijk, ondanks goede bouwcontracten, regelmatig discussies. Vaak hebben deze te maken met onvoorziene omstandigheden tijdens de bouw, die hebben geleid tot vertraging en/of kostenoverschrijdingen. Soms leidt de kwaliteit van het opgeleverde, of de vraag wie aansprakelijk is voor schade aan het bouwwerk, tot juridische vragen.

De bouwrechtspecialisten van Oprecht Advocaten staan in dit soort gevallen zowel opdrachtgevers als (onder)aannemers bij. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u adviseren of voor u onderhandelen over een oplossing. Mocht een oplossing buiten rechte niet mogelijk zijn dan kunt u ook bij ons terecht voor een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de rechtbank.

Oprecht Advocaten adviseert en procedeert over:

 • aansprakelijkheid bij schade
 • bouwvertraging
 • incassokwesties
 • meer- en minderwerk
 • opleveringsgebreken
 • retentierecht

Wet- en regelgeving

De overheid reguleert onze leefomgeving én de kwaliteit en veiligheid van bouwprocessen en bouwwerken met verschillende regelingen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, bestemmingsplannen, het Bouwbesluit, de Aanbestedingswet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als u advies nodig heeft over ruimtelijke ordening, vergunningen en bouw- en woontechnische regelgeving bent u bij Oprecht Advocaten aan het juiste adres. Wij zijn goed op de hoogte van de meest actuele regelgeving en zijn u graag van dienst.

Juridisch advies over bouwrechtovereenkomsten

Oprecht Advocaten adviseert projectontwikkelaars, architecten, adviseurs, aannemers en onderaannemers, maar ook particulieren, over verschillende bouwcontracten. U kunt bij ons onder meer terecht voor het opstellen, beoordelen en uitleggen van:

 • aannemingsovereenkomsten
 • architecten- en adviseursopdrachten
 • algemene voorwaarden
 • design & constructovereenkomsten
 • exploitatieovereenkomsten
 • koop- aanneemovereenkomsten
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten

Uw focus behouden?

Onze advocaten helpen u met alle juridische geschillen en mogelijke conflicten omtrent het bouwrecht. Zo kunt u zich richten op hetgeen u goed in bent: ondernemen.