Faillissementsrecht

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert is dat vaak een zenuwslopende tijd. Hoe bepaalt u de juiste prioriteiten, waar moet u snijden in de kosten en wanneer is het goed om juist wel te investeren? Het is dan belangrijk dat u zich tijdig laat adviseren door een betrokken en ervaren advocaat faillissementsrecht, die snel schakelt en u helpt strategische keuzes te maken. Daarmee voorkomt u dat het water u letterlijk aan de lippen komt te staan en u de regie verliest.

Onze faillissementsrechtadvocaten beheersen alle aspecten van het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd. Zo kunnen wij u adviseren over een doorstart, of een herstructurering of sanering van uw onderneming. Ook als u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld of als u een bestuurder aansprakelijk wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies als u zaken doet met een onderneming in betalingsproblemen.

De advocaten van Oprecht worden regelmatig door de rechtbank tot curator of bewindvoerder benoemd. Wij kunnen u dus vanuit verschillende invalshoeken adviseren.

Onze faillissementsrecht specialisten

Martijn Helmstrijd
Martijn HelmstrijdAdvocaat Faillissementsrecht
Steven Lasonder
Steven LasonderAdvocaat Faillissementsrecht

Advies of ondersteuning nodig?

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert, of dreigt te verkeren, is het belangrijk om in een vroeg stadium een advocaat faillissementsrecht bij de situatie te betrekken. Als u tijdig van advies en ondersteuning wordt voorzien kunt daarmee de schade beperken en wellicht een faillissement voorkomen.

U kunt bij onze faillissementsrechtadvocaten terecht voor advies over herstructurering en sanering, onderhandelingen met uw crediteuren en advies over een faillissementsaanvraag.Ook als één van uw debiteuren in financiële moeilijkheden verkeert kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Q&A Downloaden

  Ja, ik wil de Q&A downloaden en ga akkoord met het feit dat Oprecht Advocaten contact met mij op kan nemen

  Advocaat faillissementsrecht

  Onze advocaten fungeren graag al in een vroeg stadium als uw sparringpartner.
  Samen met u nemen wij alle mogelijkheden door, zodat u weet wat voor u de juiste weg is.
  Wij staan u graag bij met:

  • advies over een doorstart
  • advies over een surseance van betaling
  • advies over reorganisatie, herstructurering en sanering
  • advies over de omgang met uw crediteuren
  • onderhandelingen met financiële instellingen
  • onderhandelingen met de Belastingdienst
  • een faillissementsaanvraag
  • verweer tegen een faillissementsaanvraag
  • advies over hoger beroep tegen een faillietverklaring
  • advies over zekerheden
  • advies over bestuurdersaansprakelijkheid
  • overleg en onderhandelingen met de curator

  Faillissementsrechtadvocaat Noord-Holland

  Juridisch advies bij reorganisatie, herstructurering en sanering

  In veel gevallen zijn de problemen complex en lijkt een faillissement onontkoombaar, maar dat is zeker niet in alle gevallen zo. Soms kunt u even ademruimte creëren door met uw crediteuren te onderhandelen en een betalingsregeling te treffen, of door te onderhandelen met banken en de fiscus. Als u er op tijd bij bent zijn er vaak nog mogelijkheden om de onderneming, al dan niet in afgeslankte vorm, voort te zetten. Denkt u hierbij aan het doorvoeren van een reorganisatie, herstructurering of sanering.

  Als uw onderneming er financieel slecht voor staat is het belangrijk om u tijdig goed te laten adviseren over deze mogelijkheden. Het team van Oprecht Advocaten staat voor u klaar.

  Advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid

  Als uw onderneming failliet is verklaard, zal de curator onder andere onderzoeken of er voorafgaand aan het faillissement sprake was van fraude of wanbeleid door de bestuurder(s). Van wanbeleid kan sprake zijn als de handelwijze van de bestuurder(s) rechtstreeks tot het faillissement heeft geleid, of als er niet is voldaan aan wettelijke bepalingen, zoals het tijdig publiceren van de jaarrekeningen. Als bestuurders een rommeltje hebben gemaakt van de administratie of de jaarstukken niet op tijd zijn gedeponeerd, wordt al snel aansprakelijkheid van de bestuurder aangenomen. De bestuurder moet dan aantonen dat dit niet een belangrijke oorzaak was van het faillissement.

  Als de curator vindt dat er sprake was van wanbeleid, kan hij de bestuurder(s) aansprakelijk stellen en hen vragen om (een deel van) het tekort in het faillissement te vergoeden.

  Als uw onderneming er financieel slecht voor staat is het dus belangrijk om u tijdig goed te laten adviseren. De insolventierechtspecialisten van Oprecht Advocaten kunnen goed beoordelen of u in het onverhoopte geval van een faillissement risico loopt om als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld.

  Failliet verklaard? Oprecht Advocaten staat voor u klaar

  Als uw onderneming door de rechtbank failliet wordt verklaard heeft dat grote gevolgen. De rechtbank benoemt een curator, die de aanloop naar het faillissement onderzoekt en de belangen van de schuldeisers zal gaan behartigen. Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen zal de curator de bezittingen, onder andere de inventaris en voorraden van uw onderneming, veilen of verkopen. Ook zal hij een besluit nemen over de dienstverbanden met uw personeel. Het beheer en de beschikking over het vermogen van uw onderneming gaan met het faillissement over op de curator: u mag dus zelf geen handelingen meer verrichten die het vermogen van de onderneming raken.

  De praktijk leert dat tijdens het faillissement het vaak nodig om met de curator te overleggen. In sommige gevallen dient er ook te worden onderhandeld. Daarvoor kunt u terecht bij Oprecht Advocaten. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in een faillissement hebben wij veel ervaring op dit gebied.

  Ook als u het met de faillietverklaring niet eens bent kunt u bij ons terecht voor advies. U kunt namelijk tegen de faillietverklaring in hoger beroep of in verzet. De termijnen hiervoor zijn echter zeer kort en u heeft hiervoor een advocaat nodig. Wees er dus op tijd bij!

  Weet u waar u juridisch staat?

  Onze advocaten geven u graag inzicht in uw (juridische) positie. Neem nu contact op om deze te bepalen.