Huurrecht

Wilt u een ontruimingsprocedure beginnen wegens een huurachterstand of de huurovereenkomst na overlast of onderhuur vroegtijdig beëindigen? Wordt het gehuurde niet goed onderhouden door de eigenaar of heeft u een aanzegging tot ontruiming ontvangen? Dan krijgt u te maken met het huurrecht.

Het huurrecht is complex. Huurders hebben doorgaans sterke huurbescherming. In de wet staan veel bepalingen, waar u in een huurcontract niet van af kunt wijken. Als u met huur te maken heeft, is het daarom belangrijk om u goed te laten adviseren. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst, maar ook tijdens de looptijd en bij de beëindiging hiervan.

De in het huurrecht gespecialiseerde advocaten van Oprecht kunnen u adviseren op het gebied van huurrecht van woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en bedrijfsruimte. Wij hebben bovendien ruime proceservaring, mocht het tot een procedure komen. Het team van Oprecht Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij.

Onze huurrecht specialisten

Jasper de Boer
Jasper de BoerAdvocaat Huurrecht
Ilse Sinnige
Ilse Sinnige Advocaat Huurrecht

Huurcontract opstellen, opzeggen of overgaan tot uitzetting?

Het is belangrijk om te weten waar u juridisch staat. Neem direct contact op met onze huurrechtadvocaat.

Advocaat huurrecht

U kunt bij Oprecht Advocaten terecht voor:

 • advies over en het opstellen van huurovereenkomsten
 • advies over en het opstellen van algemene voorwaarden
 • beëindiging van huurcontracten
 • advies bij faillissement van de verhuurder of huurder
 • advies bij gebreken aan het gehuurde
 • geschillen over onderhoud en renovatie
 • geschillen over huurprijswijzigingen
 • advies bij huurachterstanden en wanbetaling
 • advies bij indeplaatsstelling
 • onderhuurkwesties
 • ontruimingsprocedures
 • overlastzaken

Huurrecht in de wet

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten huur: huur van woonruimte, huur van winkelruimte (zoals een horecapand of een winkel) en huur van overige bedrijfsruimte. Voor ieder type huur gelden andere regels.

Huurrecht advocaat

Juridisch advies bij de verhuur van woonruimte

Zoals gezegd, hebben huurders van woonruimte veel bescherming. In een huurcontract kan slechts zeer beperkt van de wet worden afgeweken, met name op het gebied van huurprijs, huurtermijnen, het onderhoud van de woning en de wijze van beëindiging.

Oprecht Advocaten ondersteunt u graag bij al uw vraagstukken rondom de huur en verhuur van woonruimte. Wij staan vijf woningbouwcorporaties bij op dit rechtsgebied.

advocaat Huurrecht

Juridisch advies bij de verhuur van winkelruimte

Onder de noemer winkelruimte vallen ook horecapanden en hotels. Winkelruimte wordt ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd, omdat het valt onder artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de huurder van winkelruimte geniet huurbescherming. Dit komt omdat deze huurders afhankelijk zijn van hun vestigingsplaats en vaak behoorlijk hebben moeten investeren in het gehuurde.

Winkelruimte wordt meestal voor tien jaar verhuurd. De huurder kan de huurovereenkomst al na vijf jaar opzeggen, terwijl de verhuurder dit alleen kan onder bijzondere omstandigheden. Daarnaast mag de huur niet zomaar verhoogd worden en heeft de huurder het recht van indeplaatsstelling. Indeplaatsstelling wil zeggen dat bij verkoop van de onderneming van de huurder de verhuurder in principe moet instemmen met overname van het lopende huurcontract door de nieuwe eigenaar van de onderneming.

Juridisch advies bij de verhuur van overige bedrijfsruimte

Onder overige bedrijfsruimtes vallen niet alleen kantoorruimtes, maar ook showrooms, bioscopen, groothandel bedrijven, banken en ziekenhuizen. Overige bedrijfsruimtes worden ook wel 230-bedrijfsruimtes genoemd, omdat ze vallen onder artikel 7:230 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de huur van een artikel 230-bedrijfsruimte geldt minder huurbescherming en dus meer contractsvrijheid dan bij een artikel 290-bedrijfsruimte.

Zo is er bijvoorbeeld geen minimale huurtermijn en is ook de beëindiging niet aan veel regels gebonden. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen, maar de verhuurder moet zich daarbij aan meer regels houden dan de huurder.

Bovendien geniet een huurder na opzegging van de huurovereenkomst ontruimingsbescherming. Tijdens de duur van deze bescherming kan een huurder de kantonrechter vragen om verder uitstel van de ontruiming. Als de rechter van mening is dat de belangen van de huurder door een ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder , kan de rechter de ontruiming maximaal drie keer met een jaar uitstellen.

Als u als huurder of verhuurder vragen heeft over uw rechten en/of plichten bij de verhuur van bedrijfsruimte, kunt u altijd contact opnemen met een van de huurrechtspecialisten van Oprecht Advocaten.

Zicht op uw rechten en plichten bij huur of verhuur?

Wij helpen u graag verder.