Verbintenissenrecht

Een verbintenis wordt wel omschreven als ‘het gevolg dat optreedt tussen (rechts-)personen na een één- of tweezijdige rechtshandeling, of na een feitelijke handeling’. Dat klinkt behoorlijk vaag. Toch gaat u, of u nu ondernemer bent of particulier, vrijwel dagelijks vele verbintenissen aan. Bijvoorbeeld als u een brood koopt of als u iets verhuurt, maar ook als een werknemer al dan niet opzettelijk iets van een ander stuk maakt. U heeft dus ook vrijwel dagelijks te maken met het verbintenissenrecht.

In het verbintenissenrecht zijn regels over de rechten en plichten van partijen bij een verbintenis vastgelegd. Een verbintenis ontstaat meestal uit een overeenkomst, maar kan ook uit de wet ontstaan. Verbintenissen die voortvloeien uit de wet zijn bijvoorbeeld onrechtmatige daad, zaakwaarneming en onverschuldigde betaling. Het verbintenissenrecht geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren.

Als u van mening bent dat u een vordering op een derde heeft op grond van een verbintenis uit de wet, dan kunt u verschillende stappen ondernemen. Oprecht Advocaten helpt u graag met de strategie en praktische uitvoering. Wij kunnen u bijvoorbeeld bijstaan bij een vordering tot schadevergoeding of het voeren we een gerechtelijke procedure.

Onze specialisten in verbintenissenrecht

Linda Bijl
Linda BijlAdvocaat Verbintenissenrecht
Martijn Helmstrijd
Martijn HelmstrijdAdvocaat Verbintenissenrecht
Steven Lasonder
Steven LasonderAdvocaat Verbintenissenrecht
Irene Epe
Irene EpeAdvocaat Verbintenissenrecht
Jasper de Boer
Jasper de BoerAdvocaat Verbintenissenrecht

Focus op waar ú goed in bent!

Onze advocaten zijn bekend met alles omtrent het intellectueel eigendomsrecht. Zo kunt u zich richten op waar u goed in bent, en doen onze advocaten hetzelfde.

Verbintenissenrechtadvocaat Noord-Holland

Advocaat bij onrechtmatige daad

In Nederland geldt het principe dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Soms is dat niet helemaal eerlijk. Bijvoorbeeld als de schade al dan niet opzettelijk door een ander is veroorzaakt. Vaak staan boosheid en gevoelens van verontwaardiging hierbij een vlotte oplossing in de weg.

Het is dan goed om in een zo vroeg mogelijk stadium advies in te winnen van een ervaren en een deskundige advocaat, die u een reële inschatting geeft van uw kansen. Het team van Oprecht Advocaten staat voor u klaar, of u nu schade heeft geleden of deze heeft veroorzaakt. Wij kunnen beoordelen of er in uw geval sprake is van een onrechtmatige daad en wat uw kansen zullen zijn tijdens een procedure. Daarnaast kunnen we voor u onderhandelen over een oplossing of procederen bij de rechtbank.

Juridisch advies bij een onverschuldigde betaling

Een onverschuldigde betaling is een betaling zonder rechtsgrond. U boekt bijvoorbeeld per ongeluk twee keer hetzelfde bedrag over of u vult een verkeerd rekeningnummer in. Maar ook als een overeenkomst wordt vernietigd, terwijl u al aan uw verplichtingen had voldaan, is er sprake van een onverschuldigde betaling.

Als er een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden ontstaat er een zogenaamde verbintenis tot terugbetaling. U kunt dan het bedrag of de goederen terugvorderen. Dit is echter niet altijd even gemakkelijk. De advocaten verbintenissenrecht van Oprecht Advocaten kunnen u hierbij goed adviseren.

Juridisch advies bij zaakwaarneming

U vindt het vast ook fijn als de buren tijdens uw afwezigheid een oogje in het zeil houden, en als dat nodig is ook daadwerkelijk optreden in noodsituaties. En als u zelf de belangen van iemand anders heeft moeten behartigen, is het wel zo fijn als u gemaakte kosten terugkrijgt. Voor dit soort situaties is de zaakwaarneming in de wet opgenomen.

Om van zaakwaarneming te kunnen spreken moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Oprecht Advocaten adviseert u hier graag over.

Wilt u weten van de hoed en de rand?

Leg uw kwestie neer bij één van onze advocaten. Zij voorzien u graag van de juridische ondersteuning die u nodig heeft.