Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht is een specialistisch en dynamisch rechtsgebied, dat altijd in beweging is en waar alle ondernemingen mee te maken hebben. Alle ondernemingen hebben namelijk een handelsnaam, een logo en een domeinnaam. Als een concurrent deze uitingen zodanig namaakt dat de klant het verschil tussen de ene en de andere aanbieder niet meer ziet, kan dat erg frustrerend zijn.

Veel bedrijven, zowel grote en gevestigde bedrijven als start ups, verkopen bovendien unieke producten. Zij investeren daarnaast veel tijd, geld en energie in creatie en innovatie. Daarmee ontstaan regelmatig unieke vindingen, die in het huidige digitale tijdperk goed schaalbaar zijn. Grenzen spelen daarbij steeds minder een rol. De investeringen die hiermee zijn gemoeid moeten natuurlijk wel worden terugverdiend, voordat iemand anders ermee aan de haal gaat.

Het is daarom belangrijk dat ondernemers hun intellectuele eigendom goed beschermen. Oprecht Advocaten is gespecialiseerd in alle intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, domeinrecht en octrooirecht. Wij hebben veel ervaringen met het adviseren en onderhandelen over deze onderwerpen, en procederen als dat moet.

Als advocaat van eiser of gedaagde kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan bij vorderingen tot staking van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, betaling van een schadevergoeding of winstafdracht dan wel vernietiging van de inbreukmakende producten. Daarnaast kunnen wij uw daarmee samenhangende overeenkomsten, zoals overdracht, licentie- en geheimhoudingsovereenkomsten en algemene voorwaarden, opstellen dan wel beoordelen.

Onze specialist in intellectueel eigendomsrecht

Linda Bijl
Linda BijlAdvocaat Intellectueel Eigendomsrecht

Focus op waar ú goed in bent!

Onze advocaten zijn bekend met alles omtrent het intellectueel eigendomsrecht. Zo kunt u zich richten op waar u goed in bent, en doen onze advocaten hetzelfde.

Intellectueel eigendomsrecht

advocaat eigendomsrecht

Juridisch advies bij handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam van een onderneming, of een deel daarvan. Het is dus een belangrijk kenmerk van een bedrijf en onderdeel van de goede reputatie. Als een ander bedrijf dezelfde activiteiten onderneemt, onder (bijna) dezelfde naam en in eenzelfde soort gebied, kan daarmee inbreuk worden gemaakt op het handelsnaamrecht.

Het criterium hierbij is verwarringsgevaar. Het is mogelijk dat er twee bedrijven met dezelfde naam in dezelfde markt opereren. Als zij lokaal gebonden zijn én allebei aan de andere kant van het land zitten, hoeft dat geen probleem te zijn.

Oprecht Advocaten adviseert u graag over de vraag of er inbreuk is gemaakt op uw handelsnaamrecht. Onze specialisten IE-recht kunnen u bijstaan bij geschillen over handelsnaamrecht, ook als bijvoorbeeld iemand met uw handelsnaam een domeinnaam heeft geregistreerd.

Auteursrecht

Juridisch advies bij auteursrecht

Het auteursrecht beschermt alle ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’. Onder deze definitie vallen veel verschillende soorten werken, waarin originele en creatieve keuzes zijn gemaakt. Het gaat niet alleen om muziek, films, teksten en foto’s, maar bijvoorbeeld ook om architectonische werken, apps en grafische ontwerpen. Alleen de maker van een dergelijk werk heeft het recht dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege op het moment dat een werk gemaakt is. Het hoeft niet te worden geregistreerd. Een werk moet, om aanspraak te kunnen maken op auteursrecht, wel aan een aantal vereisten voldoen.

De specialisten van Oprecht Advocaten adviseren u graag over de vraag of uw product auteursrechtelijk beschermd is. Als dat het geval is en er wordt inbreuk op uw auteursrecht gemaakt, dan adviseren en onderhandelen wij graag voor u. Zo nodig handhaven wij uw auteursrechten door het aanspannen van juridische procedure, veelal een kort geding. Wordt u ervan beschuldigd een inbreuk te hebben gemaakt op het auteursrecht van iemand anders? Dan bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Intellectueel eigendomsrecht advocaat

Juridisch advies bij merkenrecht

Bedrijven onderscheiden zich met een merk van hun concurrenten. Onder een merk vallen de naam en het logo, maar ook verpakkingen, kleuren en de vorm van de producten. Een merk moet worden geregistreerd in het merkenregister.

Oprecht Advocaten adviseert u graag over het registreren en handhaven van uw merkenrechten.

advocaat intellectueel eigendom

Juridisch advies bij octrooirecht

Producten, werkwijzen of technologieën die nieuw, exclusief en industrieel toepasbaar zijn worden beschermd door het octrooirecht. Een octrooi stelt de uitvinder in staat van zijn uitvinding te profiteren voordat deze wordt nagemaakt. Om daadwerkelijk bescherming te genieten moet een octrooi worden geregistreerd. Deze bescherming geldt voor een bepaalde periode.

Zijn uw eigendommen schaamteloos gekopieerd?

Laat het ons weten en wij gaan direct voor u aan de slag om de ongewenste effecten hiervan te voorkomen.