RECENT NIEUWS

 • gescheiden ouders vakantie

Gescheiden? Regel de zomervakantie goed en op tijd

De meivakantie is net achter de rug, voor u het weet is het alweer zomervakantie: een tijd om heerlijk te lummelen en relaxen. Of om juist met [...]

Regeerakkoord Rutte III: wat wijzigt er in het arbeidsrecht

Het duurde even, maar in oktober 2017 presenteerden Mark Rutte en zijn coalitiepartners hun langverwachte regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit akkoord werden veel wijzigingen in het [...]

Ander nieuws

 • verhuiskosten

Verhuiskostenvergoeding: hoe zit het?

Als een verhuurder de huurovereenkomst opzegt, of als een huurder de woning tijdelijk moet verlaten in verband met een renovatie, moet hij in bepaalde gevallen een verhuiskostenvergoeding [...]

 • deponeringsplicht

De deponeringsplicht van bestuurders: een dode letter?

Rechtspersonen moeten hun jaarrekening tijdig deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen als die niet, of niet op tijd gebeurt? En bestaan [...]

 • verborgen camera werkvloer

Verborgen camera’s op de werkvloer: mag dat zomaar?

Big Brother is steeds vaker op de werkvloer aanwezig. Als er geld en/of spullen verdwijnen of eigendommen worden vernield, kiezen werkgevers er namelijk steeds vaker voor om [...]

 • verlofadministratie

Werkgevers: heeft u uw verlofadministratie op orde?

Zo, de eerste vakantieperiode van het jaar zit er weer op. Hopelijk zijn al uw medewerkers heelhuids van wintersport teruggekeerd. En, net zo belangrijk, hopelijk heeft u [...]

 • wat is planschade

Wat is planschade?

Als ruimtelijke plannen wijzigen kunt u zogenaamde ‘planschade’ lijden. Een deel van deze schade kunt u claimen bij de gemeente. Maar wat is planschade precies? Hoe en [...]

 • Advocaat Hoorn

Oprecht Advocaten opent nieuwe vestiging in Wormerveer

Oprecht Advocaten uit Hoorn opent een nieuw kantoor. Met ingang van 1 maart 2018 betrekken de advocaten een tweede vestiging aan de Zaanweg in Wormerveer. Vanuit deze [...]

 • Wijzigingen Familierecht

Gaat u in 2018 trouwen? Registreer uw bezittingen en schulden

Sinds 1 januari 2018 is het familierecht veranderd. Trouwt u na deze datum en legt u voor uw huwelijk niets vast over uw vermogen en schulden? Dan trouwt [...]

 • borgstelling

Hoe werkt een borgstelling voor een zakelijk krediet

Als een bv extra financiering nodig heeft, bijvoorbeeld om te groeien of investeren, eist de bank vaak dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich persoonlijk garant stelt voor de [...]

 • rechtsvorm-aansprakelijkheid

Rechtsvormen en de aansprakelijkheid van bestuurders

Als u een eigen bedrijf begint, moet u al voordat u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel de rechtsvorm van uw onderneming bepalen. U heeft daarbij [...]

 • Advocaat Hoorn - Oprecht Advocaten

Gebruik in strijd met het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Mag u een hotel, restaurant of bed and breakfast starten in [...]

 • Turboliquidatie

Wat is een turboliquidatie en kan dat bij een onderneming met schulden?

Als nut en noodzaak van het voortbestaan van een vennootschap niet meer aanwezig zijn, kan de vennootschap worden ontbonden. Daarvoor zijn verschillende opties, waaronder de zogenaamde turboliquidatie. [...]

 • Aanzegtermijn

Tijdelijke arbeidsovereenkomst? Werkgevers let op de aanzegtermijn!

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, ofwel ‘van rechtswege’, op de datum waarop het contract voor bepaalde tijd is verstreken. U kunt als werkgever of werknemer dit tijdelijke [...]

 • Aandeelhoudersgeschil

Aandeelhoudersgeschil binnen een bv? Dit zijn de mogelijkheden

Als ondernemers samen een bv beginnen kijken zij vaak optimistisch en vol goede moed naar de toekomstige samenwerking. Helaas verloopt deze samenwerking in de praktijk nog wel [...]

 • transitievergoeding

Kan de financiële situatie van een bedrijf de hoogte van de transitievergoeding beïnvloeden? Zo ja, onder welke omstandigheden?

Als een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest recht op transitievergoeding. Maar hoe zit dat [...]

 • bewerkersovereenkomst

Wat is een bewerkersovereenkomst en wanneer heeft u hem nodig?

Ondernemingen verzamelen steeds meer persoonsgegevens. Niet alleen van personeel, maar ook van websitebezoekers en klanten. Zij delen deze data, voor allerlei praktische doeleinden, steeds vaker met derden. [...]

 • AVG Privacywetgeving

Er komt nieuwe privacywetgeving aan

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met deze nieuwe Europese privacywetgeving krijgen burgers meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Wat is [...]

 • Datalekken, data privacy, AVG

Datalekken: wat zijn de gevolgen en hoe ze te voorkomen

Op 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Daarmee is iedere organisatie (zowel onderneming als overheid) in Nederland verantwoordelijk gemaakt voor de privacygevoelige [...]

 • Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling? Let op deze juridische aspecten

Als u uw bedrijf verkoopt is het zowel voor u als voor de koper waardevol als de koper het bedrijf op uw locatie kan voortzetten. Als uw [...]

 • wijziging Arbowetgeving

Ingrijpende wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in gegaan. De nieuwe regels hebben tot doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers te vergroten en zijn gericht [...]

 • Concurrentiebeding tijdelijk contract

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract: mag dat

Ja, dat mag, maar niet in alle gevallen. Sinds 1 januari 2015 kunt u in een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen een concurrentiebeding afspreken als er sprake [...]

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf u nu in voor onze periodieke nieuwsbrief met onze laatste blogs.

Uw e-mailadres: