Linda Bijl

Specialismen: arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht

Linda Bijl heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij basketbal gespeeld op eredivisieniveau. Sinds de afronding van haar studie in 2000 is Linda werkzaam als advocaat. Linda is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, vennootschapsrecht en ondernemingsrecht.

In dit kader heeft zij een postdoctorale opleiding Arbeids(proces)recht gevolgd aan de Universiteit van Leiden en een specialistenopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht aan de Grotius academie. Naast arbeidsrecht, vennootschapsrecht en ondernemingsrecht houdt Linda zich bezig met contractenrecht en verbintenissenrecht. Linda is als oprichter en partner verbonden aan Oprecht Advocaten.

Linda staat ondernemers bij die geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en verwijtbaar handelen van werknemers of een verstoorde arbeidsverhouding met werknemers. Bovendien is Linda ondernemers behulpzaam bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, medezeggenschapskwesties of cao onderhandelingen. Verder behartigt Linda de belangen van ondernemers bij bedrijfsovernames, geschillen tussen aandeelhouders, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, overige zakelijke overeenkomsten en procedures over zakelijke geschillen.

Linda Bijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens
Linda Bijl
l.bijl@oprecht.nl
06 43 82 84 72