Klachtenregeling

Oprecht Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Oprecht Advocaten zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt ook contact opnemen met mr. M. Helmstrijd of mr. H.D.S. Lasonder, de klachtenfunctionarissen van ons kantoor. Hoe uw klacht wordt behandeld, staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien.

Geschillencommissie Advocatuur

Oprecht Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst – en bij voorkeur schriftelijk – aan ons kantoor heeft voorgelegd. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie.