Buitenlandse werknemers in dienst? Houd rekening met wijzigingen in de 30%-regeling

Heeft u kennismigranten in dienst? Of denkt u erover om in verband met de krappe arbeidsmarkt buitenlandse werknemers met bijzondere kennis of een talent naar Nederland te halen? Dan is het goed om meer te weten over de zogenaamde 30%-regeling én de wijzigingen die waarschijnlijk per 1 januari 2023 en 1 januari 2024 plaats zullen vinden.

Buitenlandse werknemers

Als u op de Nederlandse arbeidsmarkt geen geschikte kandidaten voor uw vacatures kunt vinden, is het wellicht een optie om buitenlandse werknemers aan te trekken. In veel gevallen moeten u en de werknemer dan verschillende vergunningen en/of visa aanvragen. Heeft de werknemer echter bijzondere kennis of een bijzonder talent, en een daarbijbehorend salarisniveau? Dan gelden voor deze zogenaamde ‘kennismigrant’ of expat andere bepalingen, waardoor de toelating tot Nederland eenvoudiger wordt.

Daarnaast gelden er voor deze categorie werknemers fiscale voordelen. Zo mag u zogenaamde extraterritoriale kosten op dit moment voor een groot deel belastingvrij aan de werknemer vergoeden.

Extraterritoriale kosten

Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die de werknemer moet maken door de verhuizing naar Nederland. Waar moet u zoal aan denken?

  • De kosten voor een kennismakingsreis (met het gezin).
  • Extra kosten voor levensonderhoud, die worden veroorzaakt doordat het prijspeil in Nederland hoger is dan in het land van herkomst. Denkt u bijvoorbeeld aan de prijzen voor maaltijden, gas, water en licht.
  • Dubbele huisvestingskosten.
  • Opslagkosten voor (het deel van) de boedel dat niet meeverhuist.
  • Reiskosten voor het bezoek aan familie.
  • Kosten voor het omzetten of aanvragen van officiële papieren, zoals rijbewijzen.
  • Kosten voor medische keuringen en vaccinaties.
  • Extra kosten voor (belasting)adviseur(s).

Wat gaat er wijzigen?

Naar verwachting gaat deze regeling de komende jaren wijzigen. Zo wil het kabinet dat u vanaf 1 januari 2023 ieder jaar aan de Belastingdienst doorgeeft hoe u de extraterritoriale kosten wil vergoeden.

U heeft hiervoor 2 opties:

  1. U vergoedt de werkelijke kosten die uw werknemer heeft gemaakt volledig belastingvrij. Uw werknemer moet deze kosten bij u declareren en u moet dit bijhouden in uw loonadministratie.
  2. U vergoedt deze kosten door 30% van het loon belastingvrij uit te betalen, de zogenaamde 30%-regeling. Voordeel van deze optie is dat u niet hoeft aan te geven welke kosten uw werknemer echt heeft gemaakt. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden.Naar verwachting zal deze regeling vanaf 1 januari 2024 worden afgetopt. Het bedrag wordt dan gemaximeerd tot een maximum van 30% van de Wet Normering Topinkomens (WNT).; ook wel de Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze norm € 216.000 op jaarbasis, naar verwachting zal de norm in 2024 hoger liggen.

Inwerkingtreding wijziging

Zoals aangegeven is de ingangsdatum van deze wijzigingen naar verwachting op 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Ten aanzien van de aftoppingsmaatregel komt er voor werknemers die dit jaar al gebruik maken van de 30%-regeling waarschijnlijk wel een overgangsregeling, tot 1 januari 2026.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Linda Bijl via [l.bijl@oprecht.nl] of 0229-285070.