Betaalde u een transitievergoeding bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers? Dankzij de regeling Compensatie transitievergoeding die ingaat op 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die u betaalde vanaf 1 juli 2015.

Sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid (juli 2015) moeten werkgevers een ontslagvergoeding (transitievergoeding) uitkeren bij ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is. Die vergoeding komt bovenop de plicht om twee jaar loon door te betalen en re-integratiemaatregelen te treffen. Om te voorkomen dat werkgevers tegen een opeenstapeling van kosten aanlopen na die twee jaar loondoorbetaling, wordt op 1 april 2020 de regeling compensatie transitievergoeding van kracht.

De compensatie kan worden verstrekt als een transitievergoeding is betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als een vergoeding is betaald op grond van een beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan een compensatie worden verstrekt. Uiteraard dient de arbeidsovereenkomst wel geëindigd te zijn vanwegede langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De compensatie wordt verstrekt door het UWV. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het noodzakelijk een aantal belangrijke documenten aan te leveren bij het UWV. Hoewel april 2020 nog ver weg lijkt, is het handig nu alvast uw dossiers compleet te maken. Verzamel daarvoor onder meer de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer, stukken waaruit blijkt dat deze overeenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en loonstroken van het tijdens ziekte betaalde loon. Ook gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van de transitievergoeding zijn nodig.

 

Transitievergoeding betaald vóór of na 1 april 2020?

Aanvragen van de compensatie kan uiterlijk 30 september 2020, als het gaat om een transitievergoeding die u betaalde in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Het UWV beslist vervolgens binnen zes maanden of u de compensatie krijgt.

Transitievergoedingen die u sinds 1 april 2020 aan werknemers betaalt, compenseert het UWV op aanvraag. Als voorwaarde geldt dat u de vergoeding volledig heeft betaald én u uw aanvraag indient binnen zes maanden na de dag waarop de vergoeding van uw rekening is afgeschreven. Het UWV beslist in principe binnen acht weken of u de compensatie krijgt.

 

Hoogte van de compensatie

De compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Daarnaast is het nooit meer dan het betaalde brutoloon tijdens ziekte van de werknemer. Voor het berekenen van de hoogte van de compensatie telt een eventuele periode van verlengde loondoorbetalingsverplichting – als gevolg van een door het UWV opgelegde loonsanctie – niet mee.

Wilt u exact weten waaraan u moet voldoen? Raadpleeg dan de Regeling compensatie transitievergoeding.

 

Oprecht advocaten helpen u graag

Advies nodig in het kader van deze regeling én bij het samenstellen van de dossiers waarmee u in 2020 compensatie kunt krijgen bij het UWV? Neem daarvoor contact op met Linda Bijl, l.bijl@oprecht.nl, telefoonnummer 0229 – 28 50 70.