Waarom u soms beter kunt doorstarten dan doormodderen

Het f-woord. Failliet. Voor veel ondernemers een verschrikking, die ze te allen tijde willen voorkomen. Vaak ook de reden waarom ze blijven doormodderen tot het écht niet meer gaat. Maar wat veel ondernemers niet weten, is dat een faillissement ook de basis kan vormen voor een nieuwe start: een doorstart. In dit artikel vertelt Oprecht Advocaten er meer over.

Doorstart na faillissement

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert en een faillissement onafwendbaar lijkt, kunt u ervoor kiezen om door te blijven ploeteren tot uw crediteuren uw faillissement aanvragen. U kunt er echter ook voor kiezen om de gezonde onderdelen van uw onderneming te redden met een doorstart. Uw onderneming wordt dan op uw eigen verzoek failliet verklaard, waarna u met de curator in onderhandeling treedt over de verkoop van de activa (zoals de inventaris, de voorraden het klantenbestand, IE-rechten, nog niet uitgevoerde opdrachten of orders en goodwill) aan een nieuwe entiteit.

Als u er met de curator uitkomt, worden de activa na een zogenaamde ‘activa-transactie’ eigendom van de nieuwe entiteit, terwijl de schulden achterblijven in de gefailleerde rechtspersoon. Ook kunt u ervoor kiezen om met de nieuwe entiteit (een deel van) het personeel en de contracten over te nemen, maar dat bent u niet verplicht.

De belangrijkste voorwaarde voor een doorstart is dat de nieuwe onderneming bestaansrecht heeft. Bovendien vraagt een doorstart een zorgvuldige voorbereiding.

Een doorstart voorbereiden

Als u een doorstart gaat voorbereiden moet u een aantal stappen doorlopen. Zo moet u onder meer:

  • De activa taxeren.
  • Beoordelen welke activiteiten u wilt overnemen.
  • Uw belangrijkste stakeholders (werknemers, bank, verhuurder, leveranciers e.a.) informeren over uw toekomstplannen, zodat zij voldoende vertrouwen krijgen in de nieuwe onderneming.
  • Zorgen voor afdoende financiering voor de koop van de activa en voldoende werkkapitaal.
  • Advies inwinnen over de rechtshandelingen die u nog kan en mag verrichten in de aanloop naar het faillissement.
  • Zorgen dat de administratie op orde is, zodat u de curator een compleet inzicht kan geven in de relevante administratieve bescheiden en hij uw bieding snel kan verifiëren.

En de crediteuren dan?

Een doorstart stuit bij werknemers en crediteuren vaak op grote weerstand. En dat is logisch. In een faillissement raken werknemers hun baan kwijt en krijgen crediteuren vaak niets of maar een deel van hun vordering uitgekeerd. Terwijl de failliete ondernemer de draad ‘gewoon’ weer oppakt en zelfs lopende opdrachten kan afmaken.

Toch is deze weerstand niet helemaal terecht. Goed beschouwd levert een faillissement met een doorstart de boedel vaak meer op dan een faillissement zonder doorstart. Bij een doorstart moet namelijk ook worden afgerekend voor goodwill. Dat betekent dat crediteuren bij een doorstart nog een voordeel kunnen hebben in de vorm van een uitkering. Ook kunnen zij met de doorstarter tot nieuwe afspraken komen. Bovendien is een doorstart vaak ook beter voor de werkgelegenheid, omdat daarmee een deel van de banen wordt behouden. Zonder doorstart zouden alle banen verloren gaan. Tot slot blijft bij een doorstart de overlast in de keten tot een minimum beperkt, aangezien lopende opdrachten en orders kunnen doorgaan.

Het vorenstaande geldt uiteraard alleen als de bestuurders geen misbruik maken van het faillissement. Om dat te voorkomen kan de curator de doorstart tegenhouden. Bovendien toetst de curator altijd het handelen van de bestuurders voorafgaand aan het faillissement, zodat zij in het geval van wanbeleid de dans niet ontspringen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Wilt u advies over uw mogelijkheden voor een doorstart of herstructurering? Of zoekt u bijstand bij een naderend faillissement? Neem dan gerust contact op met Martijn Helmstrijd, via m.helmstrijd@oprecht.nl of 0229-285070.