Eind mei heeft de Tweede Kamer na druk vanuit de praktijk de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Dat is goed nieuws. Met de WHOA wordt het voor bedrijven in zwaar weer mogelijk om schulden snel en efficiënt te saneren, waardoor onnodige faillissementen kunnen worden voorkomen. En dat is in de huidige crisis hard nodig. Oprecht Advocaten vertelt u graag meer over de WHOA.

WHOA

De WHOA is er voor ondernemers in zwaar weer. En wel in zodanig zwaar weer dat een faillissement dreigt. Op dit moment hebben die ondernemers niet veel mogelijkheden om hun schulden snel en efficiënt te saneren. Zij kunnen proberen hun schuldeisers een onderhands akkoord aan te bieden, maar dat is vaak erg tijdrovend. Bovendien eist de totstandkoming van een dergelijk akkoord dat alle schuldeisers ermee instemmen. In de praktijk liggen vaak een of meer schuldeisers dwars, waardoor een faillissement al snel onafwendbaar wordt.

Met de komst van de WHOA verandert dat. De WHOA geeft ondernemers in het voorportaal van een faillissement namelijk de mogelijkheid om binnen vijf weken een zogenaamd ‘dwangakkoord’ te sluiten. De ondernemer mag de vorm en inhoud van het akkoord grotendeels zelf vormgeven. Zo kan hij ervoor kiezen om schulden om te zetten in aandelen, schulden te saneren of de rechten van schuldeisers en aandeelhouders te wijzigen. Het enige waar hij niet aan mag komen, zijn de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers.

In de voorbereiding van een dwangakkoord worden de schuldeisers opgedeeld in verschillende klassen en wordt er per klasse een aanbod gedaan. Daarbij moet de ondernemer voldoende informatie verstrekken om de schuldeisers in staat te stellen een weloverwogen stem uit te brengen. Denk daarbij aan informatie over de financiële positie van de onderneming en de betalingsvooruitzichten met én zonder dwangakkoord (lees: in faillissement).

Zodra er voldoende crediteuren met het akkoord hebben ingestemd (dat kan op grond van de WHOA ook digitaal), mag de ondernemer de rechtbank vragen het akkoord te ‘homologeren’. Homologeren wil zeggen dat de rechtbank het akkoord (na controle) verbindend verklaart voor alle betrokken partijen. Daarmee kunnen dus ook eventueel dwarsliggende schuldeisers aan het akkoord worden gebonden.

Het gevolg van zo’n dwangakkoord is dat een faillissement wordt voorkomen en de onderneming kan blijven doordraaien. En dat is niet alleen goed voor de onderneming, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie.

WHOA en corona

Het wetgevingsproces van de WHOA loopt al een aantal jaar. Het huidige voorstel is in juli 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De behandeling stond gepland voor maart 2020, maar werd als gevolg van de corona-uitbraak in eerste instantie uitgesteld. Na verschillende oproepen van insolventiespecialisten om de wet juist nu versneld in te voeren, werd het voorstel eind mei alsnog met spoed behandeld.

Inwerkingtreding WHOA

Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. De schriftelijke voorbereiding is achter de rug, de plenaire behandeling volgt zeer binnenkort. Het is dan ook nog niet helemaal duidelijk wanneer de WHOA precies in werking zal treden. Het kabinet mikte eerder op 1 juli 2020, maar het is de vraag of de wet dan al door de Eerste Kamer is. Het is waarschijnlijker dat de wet op 1 oktober 2020 in werking zal treden. Uiteraard zullen wij u van de definitieve datum op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Of zit uw onderneming in zwaar weer en bent u benieuwd wat op korte termijn uw mogelijkheden zijn? Dan kunt u altijd contact opnemen met Steven Lasonder via s.lasonder@oprecht.nl of Martijn Helmstrijd via m.helmstrijd@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.