De maatregelen die wereldwijd worden getroffen om het coronavirus in te dammen hebben ook effect op reeds geboekte reizen van de Nederlandse bevolking, maar wat is nu wijsheid? Moet u uw reis zelf annuleren of afwachten tot uw reisorganisatie actie onderneemt? Welke rechten heeft u als uw reis niet doorgaat vanwege het coronavirus? Oprecht Advocaten geeft antwoord op deze vragen.

Welke rechten u heeft hangt allereerst af van de vraag of u een pakketreis heeft geboekt of een los reisonderdeel, zoals een vliegticket of accommodatie.

Een pakketreis

Een pakketreis is een reis die bestaat uit minimaal twee verschillende onderdelen – zoals vervoer, accommodatie en/of een excursie – die u samen bij één reisorganisatie heeft geboekt. De wet biedt meer bescherming bij een pakketreis dan wanneer u los een accommodatie of vlucht heeft geboekt.

Een pakketreis zelf te annuleren

Als reiziger kunt u de pakketreis te allen tijde annuleren voor aanvang van de reis. Conform de wet kunt u als reiziger bij een annulering voorafgaand aan de reis wel verplicht zijn tot betaling van annuleringskosten aan de reisorganisatie. De hoogte van deze annuleringskosten hangt onder meer af van het tijdstip van annulering. Normaliter geldt: hoe later u annuleert, hoe hoger de annuleringskosten.

Kunt u als reiziger aantonen dat u annuleert omdat zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden” voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, dan bent u gerechtigd de pakketreis voor aanvang van de reis kosteloos te annuleren. Bovendien heeft u in zo’n geval recht op volledige terugbetaling van de reeds door u betaalde reissom.

Of het coronavirus en de door landen getroffen maatregelen zijn aan te merken als “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden” is de vraag. Uiteindelijk is het aan de rechter om hier een oordeel over te geven.

Afwachten tot de reisorganisatie annuleert

Om als reiziger kosteloos te kunnen annuleren en recht te hebben op teruggave van de reeds betaalde reissom moet u kunnen aantonen dat u de reis annuleert vanwege “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden”. Het kan daarom verstandiger zijn om te wachten totdat uw reisorganisatie uw reis annuleert.

Immers, als de reisorganisatie de pakketreis annuleert voor aanvang van de reis heeft u recht op volledige terugbetaling van de reeds door u betaalde reissom. De door u betaalde reissom dient u binnen 14 dagen na annulering door de reisorganisatie te ontvangen.

Dient u een door de reisorganisatie aangeboden voucher te accepteren?

Veel reisorganisaties bieden hun reizigers op dit moment een voucher aan als zij de pakketreis annuleren vanwege het coronavirus. U bent als reiziger niet verplicht om een dergelijke voucher te accepteren. Tenslotte, conform de wet heeft u recht op volledige terugbetaling van de reeds door u betaalde reissom.

Indien u de aangeboden voucher niet wilt accepteren en de reisorganisatie wilt u uw geld niet terugbetalen, dan dient u de rechter te vragen om een oordeel te geven.

Gelet op de huidige omstandigheden kan het echter redelijk zijn om een voucher te accepteren. Indien alle reizigers op dit moment hun geld zouden terugvorderen bij een geannuleerde reis, dan bestaat de mogelijkheid dat reisorganisaties daardoor failliet gaan. Oprecht advocaten adviseert u om de voorwaarden van de voucher goed te bestuderen alvorens u hiermee akkoord gaat.

Een los reisonderdeel

Een los reisonderdeel zelf annuleren

Net zoals bij een pakketreis kunt u een los reisonderdeel – zoals een vliegticket of accommodatie – voor aanvang van de reis annuleren. Of u kosteloos kunt annuleren hangt af van de voorwaarden van de aanbieder. Sommige aanbieders geven u de mogelijkheid om voor een bepaald tijdstip kosteloos of tegen betaling uw reisonderdeel te annuleren of om te boeken.

In tegenstelling tot een pakketreis, is voor een los reisonderdeel niet in de wet geregeld dat u het reeds door u betaalde bedrag volledig terug dient te krijgen indien u het reisonderdeel annuleert vanwege “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden”. Daarom is het nog maar de vraag of u het reeds door u betaalde bedrag terugkrijgt van de aanbieder indien u een los reisonderdeel annuleert vanwege het coronavirus. Mogelijk biedt de aanbieder u een voucher aan.

Afwachten tot de aanbieder het reisonderdeel annuleert

Als de aanbieder uw reisonderdeel niet meer kan leveren, bijvoorbeeld bij geboekte vliegtickets omdat het luchtruim vanwege het coronavirus is gesloten, dan heeft u conform de wet recht op terugbetaling van het reeds door u betaalde bedrag.

Dient u een door de aanbieder aangeboden voucher te accepteren?

Veel aanbieders, zoals vliegtuigmaatschappijen, bieden hun reizigers op dit moment een voucher aan als zij het reisonderdeel annuleren vanwege het coronavirus. Net als bij pakketreizen bent als reiziger niet verplicht om een dergelijke voucher te accepteren. Tenslotte, conform de wet heeft u recht op volledige terugbetaling van het reeds door u betaalde bedrag.

Indien u de aangeboden voucher niet wilt accepteren en de aanbieder wilt u uw geld niet terugbetalen, dan dient u de rechter te vragen om een oordeel te geven.

Gelet op de huidige omstandigheden kan het echter redelijk zijn om een voucher te accepteren. Indien alle reizigers op dit moment hun geld zouden terugvorderen bij een geannuleerd reisonderdeel, dan bestaat de mogelijkheid dat aanbieders daardoor failliet gaan. Oprecht advocaten adviseert u om de voorwaarden van de voucher goed te bestuderen alvorens u hiermee akkoord gaat.

Vragen

Heeft u vragen of u een door u geboekte reis moet annuleren? Of wat uw rechten zijn indien uw reisorganisatie of aanbieder uw reis(onderdeel) annuleert? Dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Isabelle Delcour, i.delcour@oprecht.nl, telefoonnummer 0229-285070.