In een serie portretten geeft Oprecht Advocaten u graag een kijkje de keuken. Waar houden onze advocaten zich mee bezig? Wat voor soort zaken doen ze? Wat speelt er binnen hun vakgebied? En wat doen ze om bij te blijven? In deze aflevering komt Ilse Sinnige aan het woord. Ilse is een allround advocaat met een speciale expertise.

Wat speelt er op dit moment binnen je praktijk?

Een van mijn expertises is het huurrecht, ik sta een vijftal woningcorporaties in de regio bij. In die praktijk spelen er op dit moment veel overlastzaken en zaken die zien op woonfraude. Daarnaast moeten woningcorporaties de komende jaren een duurzaamheidsslag maken, daarin spelen ook verschillende juridische vragen, waarin we uiteraard graag adviseren. Het blijft een leuke uitdaging om zelf ook voor dit soort onderwerpen up-to-date te blijven.

Verder hebben we in de afgelopen maanden hebben we een woningcorporatie bijgestaan in het intensieve traject van wijkvernieuwing en renovatie. We zijn betrokken geweest bij de vormgeving en inhoud van het informatietraject met de huurders, de bewonerscommissies en de huurdersorganisatie. Soms wekt het voornemen tot sloop van een wijk veel weerstand op, zo ook hier. Toch hebben we dat weten op te lossen. We hadden daar wel een rechterlijk oordeel voor nodig, maar het is dan wel ons streven om die procedure zo respectvol mogelijk naar de huurders in te kleden. De toekomstige samenwerking met die huurders en natuurlijk de goede reputatie van de corporatie blijven we voor ogen houden.

Naast het huurrecht houd ik mij vanuit persoonlijke betrokkenheid bij de paardensport ook bezig met juridische geschillen over paarden. Bij een van mijn laatste zaken hebben we daarbij een heel positief resultaat behaald. Mijn cliënten hadden een pony gekocht die (naar later bleek) een zware stofallergie had en daardoor op een speciale manier gehouden moest worden. Anders was ze eigenlijk niet te rijden. De handelaar wilde niks, maar uiteindelijk is het – na een kort geding – toch gelukt haar te bewegen de pony terug te nemen onder vergoeding van de gehele koopprijs, plus een aanzienlijke schadevergoeding.

Wat doe je om bij te blijven op je vakgebied?

Ik volg zowel inhoudelijke cursussen als cursussen waarmee ik mijn vaardigheden bij kan houden. Zo volgde ik onlangs een cursus over de aanpak woonfraude, een actueel thema in mijn praktijk. Maar ik volgde ook cursussen zakelijk Engels voor juristen en processtukken schrijven.