Projectontwikkeling: wat komt daar bij kijken?

In een serie portretten geeft Oprecht Advocaten u graag een kijkje in de keuken. Waar houden onze advocaten zich mee bezig? Wat voor soort zaken doen ze (nog meer)? Wat speelt er binnen hun vakgebied? En wat doen ze om bij te blijven? Jasper de Boer, onze specialist bouwrecht, trapt de serie af. Hij vertelt u meer over de opleiding Projectontwikkeling die hij in 2019 volgde.

De juridische aspecten van projectontwikkeling

Projectontwikkeling is heel erg breed. Zo kan er sprake zijn van de ontwikkeling van een heel gebied met functies als wonen, detailhandel en openbaar groen, maar ook van transformatie van bestaande gebouwen, zoals de transformatie van kantoren naar woningen, of van ‘echte’ nieuwbouw.

Het afgelopen half jaar heb ik bij het Instituut voor Bouwrecht een doorlopende opleiding projectontwikkeling gevolgd. Het juridisch specialisme dat hoort bij projectontwikkeling is erg breed. Bij ieder project komen namelijk veel verschillende juridische aspecten aan de orde. Al deze aspecten grijpen in elkaar en het één kan vaak niet los worden gezien van het ander. Als advocaat is het dus van groot belang om op al deze onderdelen up to date te blijven.

Bij projectontwikkeling kunnen bijvoorbeeld de volgende aspecten een rol spelen:

  • Allereerst de contacten met de gemeente. Daarbij komen zaken als omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, geluidsaspecten en ruimtelijke ordening aan de orde. Bij projectontwikkeling is het ook altijd de vraag hoe de gemeente omgaat met kostenverhaal bij de planologische medewerking.
  • Als er sprake is van samenwerking met een overheid komen de onderwerpen staatssteun en aanbesteding ook aan de orde.
  • Daarnaast draait projectontwikkeling natuurlijk om de aankoop en verkoop van percelen, gebouwen en alles wat daarbij komt kijken. Denkt u daarbij aan erfdienstbaarheden, recht van overpad, gebreken bij oplevering, verborgen gebreken, etc.
  • Bij de aan- en verkoop van onroerend goed moeten ook de koopovereenkomsten en notariële akten beoordeeld worden.
  • Vaak moeten er financieringsstructuren worden opgezet.
  • Tot slot is het goed om alles te weten van de verschillende mogelijke samenwerkingsverbanden. Binnen een project kan er op verschillende manieren worden samengewerkt. Er kan zelfs met de overheid in een ‘gezamenlijke onderneming’ (joint venture) worden samengewerkt.

Op al deze punten is mijn kennis de afgelopen tijd weer helemaal opgefrist. Daarnaast heb ik mij tijdens de opleiding verdiept in de fiscale aspecten die bij de ontwikkeling van een project komen kijken. Daarvoor heeft u uiteindelijk een fiscaal specialist nodig, maar het is goed om als advocaat in ieder geval de basis te kennen.

Ik vond het in ieder geval fantastisch leuk om mij veel met dit onderwerp bezig te houden en kijk er naar uit om die kennis snel voor mijn cliënten in de praktijk te brengen!