Als u gaat scheiden staat u voor veel vragen. Eén van die vragen is misschien wel of u gaat scheiden met behulp van een mediator, of dat u ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Als u ook maar enigszins bereid bent om er samen uit te komen adviseert Oprecht Advocaten altijd om eerst mediation te proberen. Hieronder leest u waarom.

#1 Mediation zorgt voor een betere verstandhouding met uw ex-partner

Tijdens mediation is er eerst aandacht voor de emotionele kant van de scheiding en uw onderlinge communicatie. Als u (weer) on speaking terms met elkaar bent, maakt u onder leiding van de mediator samen afspraken over uw scheiding. Bijvoorbeeld over de kinderen, de verdeling van de boedel en de hoogte van eventuele alimentatie. Door deze werkwijze kunt u nadat de scheiding is afgerond ook nog (of weer) met elkaar overweg. En dat is fijn, niet alleen voor uzelf en uw kinderen, maar ook familie en/of gezamenlijke vrienden.

#2 Mediation is effectiever dan procederen

Bij mediation beslist u, onder leiding van de mediator, zélf over de oplossingen voor voorliggende vragen. Daardoor zijn maatwerkoplossingen mogelijk. Deze oplossingen zijn altijd effectiever dan de keuzes die een rechter maakt en leiden daarom op langere termijn tot meer tevredenheid.

#3 Mediation is aanzienlijk sneller dan een procedure

Bij mediation bereiden u en uw ex-partner de scheiding zoveel mogelijk samen voor. Meestal is daar een aantal gesprekken voor nodig. De afspraken die u maakt legt de mediator vast in het echtscheidingsconvenant en, als u minderjarige kinderen hebt, in het ouderschapsplan. Deze documenten worden met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank gezonden. In de meeste gevallen doet de rechtbank de scheiding dan schriftelijk af. Een echtscheidingsprocedure duurt veel langer, omdat er dan vaak meerdere rechtszittingen nodig zijn.

#4 Mediation is goedkoper dan een procedure

Bij mediation kunnen u en uw ex-partner de kosten van de mediator delen. Bij een procedure hebt u allebei een advocaat nodig die gefinancierd moet worden. Overigens is het bij scheidingsmediation ook mogelijk om een toevoeging aan te vragen. Kijkt u daarvoor op www.rechtsbijstand.nl.

#5 Rechters verwijzen vaak eerst naar een mediator

Als u direct de echtscheidingsprocedure start zal de rechter eerst onderzoeken of de zaak zich leent voor mediation. Als dat het geval is zal de rechter u alsnog naar een mediator verwijzen.