De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. We waren onze bewegingsvrijheid kwijt en degenen die besmet zijn geraakt moesten vrezen voor de (lange termijn) gevolgen. Maar velen van ons zijn ook financieel geraakt. Werknemers zijn ontslagen, ondernemers en zzp’ers raakten plotseling omzet kwijt. Welke gevolgen heeft een dergelijke terugval in inkomsten voor de alimentatie?

Kunt u de alimentatie stopzetten of eenzijdig wijzigen?

Als u als gevolg van de coronacrisis (een groot deel van) uw inkomsten bent kwijtgeraakt, kunt u de alimentatie niet zomaar zelf stopzetten of naar beneden bijstellen, ook niet tijdelijk. Uw alimentatieverplichting is namelijk gebaseerd op schriftelijke afspraken met uw ex-partner of een rechterlijke uitspraak.

Doet u dit toch? Dan kan uw ex-partner Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen om het alimentatiebedrag te innen. U zult dus op een andere manier het bedrag moeten (laten) bijstellen.

Hoe kunt u het alimentatiebedrag laten wijzigen?

U heeft daarbij twee mogelijkheden: via de rechter of in overleg met uw ex-partner.

Via de rechter

U kunt de rechtbank vragen het alimentatiebedrag te verlagen. Er moet dan wel sprake zijn van een niet-verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies. Bent u ondernemer en kunt u uw reserves aanspreken? Of zijn er nog steunmaatregelen waar u gebruik van kunt maken? Dan moet u dat eerst doen. De rechter zal uw verzoek pas inwilligen op het moment dat u kunt aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om uw inkomsten op peil te houden.

Nadeel van deze oplossing is wel dat een procedure ongeveer zes maanden duurt. Tijdens de procedure moet u het huidige alimentatiebedrag blijven betalen. Bovendien behandelen niet alle rechtbanken op dit moment alimentatiezaken. Deze zaken zijn door de rechtspraak bestempeld als urgent. Alleen de zeer urgente zaken (zoals zaken waarin de veiligheid van de kinderen in het geding is) gaan altijd door, urgente zaken alleen als de organisatie van de rechtbank het toelaat. De kans is dus aanwezig dat een procedure in uw geval nog langer zal gaan duren.

Op korte termijn zal een procedure bij de rechtbank u dus weinig financiële verlichting brengen.

In onderling overleg

Een snellere manier om de alimentatie (tijdelijk) te verlagen is door met uw ex-partner in overleg te gaan. In onderling overleg, al dan niet via mediation of met behulp van advocaten, is het mogelijk om het alimentatiebedrag (tijdelijk) te verlagen. Ook is het mogelijk om daarbij afspraken te maken over het moment dat uw inkomsten weer op peil zijn. Zo kunt u ervoor kiezen om de opgelopen achterstand op een later moment weer (gedeeltelijk) in te halen.

U zult begrijpen dat deze oplossing vanwege de snelheid in de meeste gevallen de voorkeur verdient.

Niet-wijzigingsbeding?

Is er in uw echtscheidingsconvenant een niet-wijzigingsbeding opgenomen? Dan kunt u het alimentatiebedrag in principe niet wijzigen, behalve als er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat u naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden. Afhankelijk van uw specifieke situatie zal er als gevolg van de coronacrisis sprake kunnen zijn van een voldoende ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u een nieuwe alimentatieberekening laten maken? Dan kunt u altijd contact opnemen met Oprecht Advocaten via info@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.