In een serie portretten geeft Oprecht Advocaten u graag een kijkje de keuken. Waar houden onze advocaten zich mee bezig? Wat voor soort zaken doen ze (nog meer)? Wat speelt er binnen hun vakgebied? En wat doen ze om bij te blijven? In deze aflevering komt Martijn Helmstrijd aan het woord. Martijn is specialist ondernemingsrecht en insolventierecht. Over dat laatste vertelt hij u meer.

Voorkomen is beter dan genezen

Als insolventieadvocaat adviseer ik ondernemers die in zwaar weer zijn terechtgekomen. In deze periode kunnen mensen zich daar veel bij voorstellen. De verwachting is immers dat door de coronacrisis veel bedrijven het moeilijk zullen krijgen om te overleven.

Het adviseren van ondernemingen in zwaar weer is dynamisch, uitdagend en nuttig

werk, maar eerlijk gezegd adviseer ik ondernemers liever in het voortraject: als het goed gaat met de onderneming. Het wordt nog wel eens vergeten, maar dat is eigenlijk het beste moment om na te denken over zwaardere tijden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen, en bovendien een stuk goedkoper.

In de praktijk moet ik helaas constateren dat veel ondernemers pas in actie komen als het al te laat is, namelijk op het moment dat zij al een gesprek bij de bank hebben gehad of de accountant al enige tijd adviseert over de te nemen stappen. Ondernemers maken graag plannen over groei en verdeling van de winst, maar als zij iets starten of met groei bezig zijn denken zij niet snel na over de situatie dat zij in zwaar weer komen te verkeren, bijvoorbeeld door een (economische) crisis, overlijden, ziekte of een conflict tussen aandeelhouders.

Nu lopen ondernemers altijd risico’s. Mijn taak is om, samen met de ondernemer en/of de financieel adviseur, die risico’s te beperken. Daarbij spelen de volgende vragen een rol:

  • Welke rechtsvorm kies ik voor mijn activiteiten?
  • Welke stappen moet ik nemen als ik van rechtsvorm wissel (bijvoorbeeld van een VOF naar een BV)?
  • Is het verstandig om meerdere vennootschappen te gebruiken voor de ondernemingsactiviteiten?
  • Welke valkuilen zijn er? Zo is het bijvoorbeeld goed om te voorkomen dat er een grote rekening-courantschuld tussen dochtermaatschappijen of tussen de werkmaatschappij en de holding wordt opgebouwd.
  • Hoe beschermen we de positie van de DGA? Een DGA fungeert veelal als financier van zijn eigen onderneming. In dat opzicht moeten DGA’s meer als een financier denken en niet als een eigenaar. Zo is het bijvoorbeeld goed om zekerheidsrechten voor vorderingen te regelen en de relatie tot de BV goed vast te leggen.
  • Welke stappen moet ik nemen als ik niet meer aan al mijn betalingsverplichtingen kan voldoen?

 

Maar ook aan de andere kant, in het contact met leveranciers en klanten, spelen er vragen waar het goed is een antwoord op te vinden:

  • De wederpartij betaalt niet, hoe kan ik mijn vordering incasseren? De uitdaging is om hier als dat kan creatief mee om te gaan. Er zijn in Nederland incassogemachtigden genoeg, maar er zullen er maar weinig zijn die een faillissement van de debiteur bewerkstelligen om vervolgens die onderneming te kopen als oplossing voor het incassoprobleem.
  • Hoe verbeter ik mijn positie ten opzichte van de debiteur? Hoe creëer ik een feitelijke voorsprong, leg ik beslag, creëer ik een verrekenpositie, leg ik zekerheden vast, vraag ik borg, etc.?

Dat ik ook regelmatig als curator opereer helpt mij in deze adviespraktijk. Als curator ben je getraind om snel in kaart te brengen waar het geld mee verdiend wordt, waar het geld weglekt en verzand je minder snel in details.