Werkgevers let op: er gaan zaken wijzigen

Werkgevers opgelet: op korte termijn gaan er zaken wijzigen. Want vanaf 17 december 2021 krijgen klokkenluiders meer bescherming. En vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun medewerkers een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag geven. Oprecht Advocaten vertelt er meer over.

Thuiswerkvergoeding

Werknemers die thuiswerken maken vaak extra kosten. Voor hun kopje koffie of thee, maar ook voor toiletpapier, verwarming en elektriciteit. Werkgevers zijn niet verplicht om die kosten te vergoeden. Toch is meer dan de helft van de werkgevers in 2021 een thuiswerkvergoeding gaan uitbetalen.

Om deze werkgevers tegemoet te komen en om de fiscale wet- en regelgeving beter aan te laten sluiten op nieuwe vormen van hybride werken, zijn in het Belastingplan 2022 regels voor de thuiswerkvergoeding opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 valt de thuiswerkvergoeding onder de werkkostenregeling. Werkgevers mogen hun werknemers dan een onbelaste vergoeding van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag betalen. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt komt dit neer op bijna 500 euro netto per jaar.

Reiskostenvergoeding

De thuiswerkvergoeding mag ook worden uitgekeerd als de werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Maar let op: een thuiswerkvergoeding én een reiskostenvergoeding op dezelfde dag is niet toegestaan. Werkgevers en werknemers zullen dus afspraken moeten gaan maken over het aantal dagen dat de werknemer thuis respectievelijk op kantoor werkt. Vervolgens kan op basis van die verhouding de thuiswerkvergoeding en een eventuele reiskostenvergoeding worden berekend. Werkt een werknemer een deel van de dag thuis en een deel van de dag op kantoor? Dan zal er een keuze moeten worden gemaakt tussen de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding.

Thuiswerkovereenkomst

Als werknemers structureel thuis gaan werken, kan het ook goed zijn om een thuiswerkovereenkomst af te sluiten. In die overeenkomst kunnen onder meer afspraken worden opgenomen over het aantal dagen waarop wordt thuisgewerkt, werktijden, bereikbaarheid en het gebruik van werkmiddelen van de werkgever.

Klokkenluidersrichtlijn

Er is in Nederland nog maar weinig aandacht aan besteed, maar vanaf 17 december 2021 komt er nieuwe wetgeving op het gebied van klokkenluiders. Eind 2019 werd namelijk een Europese klokkenluidersrichtlijn aangenomen, die uiterlijk op 17 december 2021 moet zijn omgezet in nationaal recht. De Nederlandse wetgever doet dit met de Wet bescherming klokkenluiders, die de Wet Huis voor Klokkenluiders gaat vervangen. Overigens is op dit moment nog niet bekend of de deadline van 17 december 2021 wordt gehaald.

Op grond van de nieuwe wetgeving krijgen klokkenluiders meer bescherming als zij melding doen van:

  • een vermoeden van een misstand
  • een inbreuk op het recht van de Europese Unie

Klokkenluiders die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

Daarnaast wordt de kring van beschermde personen uitgebreid. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet worden niet alleen werknemers en ambtenaren beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Onder de Wet Huis voor Klokkenluiders waren organisaties met meer dan 50 werknemers al verplicht om een meldregeling te hebben. In sommige sectoren is deze drempel straks niet meer van toepassing. Bovendien stelt de Wet bescherming klokkenluiders nieuwe en strengere eisen aan de meldregeling. Wij adviseren alle organisaties dus om na te gaan of zij nog wel aan de wetgeving voldoen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of behoefte aan advies? Dan kunt u altijd contact opnemen met Linda Bijl, via l.bijl@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.