Woningcorporaties hebben de laatste jaren veel geprocedeerd over het verwijderen van schotelantennes. Waar een dergelijk verzoek in het verleden vaak werd afgewezen omdat het in strijd was met het recht op vrije nieuwsgaring, zoals vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, worden deze verzoeken de laatste tijd vaker toegewezen. De reden? Er zijn nu redelijke en gelijkwaardige alternatieven voor de schotelantenne.

Schotelantennes veroorzaken schade en verloedering

Woningcorporaties hebben liever niet dat er schotelantennes worden bevestigd aan de woningen die zij verhuren. Een (niet goed bevestigde) schotel aan de muur, gevel of het balkon kan immers schade aan de woning opleveren. Daarnaast zijn veel corporaties van mening dat schotelantennes aan de gevel een lelijk, ontsierend en stigmatiserend beeld geven. Het maakt een armoedige indruk en zorgt daardoor voor verloedering van de leefomgeving. Zeker als er aan een appartementencomplex of flatgebouw meerdere schotelantennes zijn bevestigd.

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

Huurders die hun schotelantenne van de woningcorporatie moeten verwijderen stellen vaak dat een dergelijk verzoek in strijd is met het recht op vrije nieuwsgaring, dat is vastgelegd in artikel 10 van het EVRM. Veel van deze huurders zijn namelijk afkomstig uit het buitenland en ontvangen via de schotel het nieuws uit hun land van herkomst.

Deze zenders zijn vaak niet via de kabel beschikbaar.

Rechters maken in dit soort zaken dan altijd een afweging tussen de belangen van de woningcorporatie en het belang van de huurder. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang. In het verleden viel die belangenafweging vaak uit in het voordeel van de huurder. De laatste tijd valt de belangenafweging echter vaker uit in het voordeel van de verhuurder. De reden? De beschikbaarheid van gelijkwaardige en redelijke alternatieven voor de schotelantenne: live-streaming via internet, digitale tv en IPTV.

Alternatieven voor de schotelantenne

Sinds de komst van deze alternatieven zijn veel woningcorporaties strenger gaan handhaven. In de procedures die daarop gevoerd werden wezen de corporaties de rechter op de alternatieven. Met deze alternatieven, die niet perse duurder zijn, kunnen huurders de zenders die zij graag volgen namelijk ook ontvangen. Zij hebben daarvoor niet langer een schotelantenne nodig.

Rechters blijken hier ontvankelijk voor. Reden waarom zij tegenwoordig vaker een verzoek tot verwijdering toewijzen. Veel huurders voeren dan meestal nog wel het verweer dat:

  • de corporatie de schotelantenne al jaren gedoogde;
  • de huurder digibeet is en niet kan omgaan met digitale televisie;
  • digitale televisie te duur is.

Deze verweren worden meestal verworpen. Zo ook in deze zaak, waarin Oprecht Advocaten namens de woningcorporatie optrad.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over de schotelantennes aan uw huurpanden? Neem dan contact op met Oprecht Advocaten.