Startdatum vaste arbeidsomvang oproepkrachten

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Als onderdeel van deze wet zijn de regels voor oproepkrachten aangescherpt. Zo moeten werkgevers oproepkrachten na een jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden. Maar het was nog onduidelijk wanneer die vaste omvang in moest gaan. Sinds 1 juli 2021 is met een wetswijziging aan deze onduidelijkheid een einde gekomen. Oprecht Advocaten vertelt u er meer over.

Oproepkrachten en de WAB: hoe zat het ook alweer?

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor oproepkrachten flink aangescherpt. Zo geldt voor alle oproepkrachten nu een minimumduur van 3 uur per oproep. En was het voor 1 januari 2020 nog toegestaan om oproepkrachten een dag van tevoren op te roepen, sinds de inwerkingtreding van de WAB mag dat niet meer. U moet oproepkrachten nu uiterlijk 4 dagen van tevoren oproepen. Doet u dat niet? Dan zijn de oproepkrachten niet verplicht om te komen. En trekt u binnen die 4 dagen de oproep in of wijzigt u het aantal uren? Dan behouden de oproepkrachten recht op het loon over de periode waarvoor zij in eerste instantie waren opgeroepen.

Een andere belangrijke wijziging is de verplichting om een oproepkracht die 12 maanden in dienst is geweest, in de 13e maand een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Deze vaste arbeidsomvang moet zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden. In de praktijk heerste nog veel onduidelijkheid over de termijn die de oproepkracht had om het aanbod te accepteren en over de startdatum van de vaste arbeidsomvang.

Startdatum vaste arbeidsomvang

Aan deze onduidelijkheid heeft de wetgever afgelopen zomer een einde gemaakt. Per 1 juli 2021 is namelijk in de WAB vastgelegd dat de oproepkracht binnen een maand moet laten weten of hij op het aanbod ingaat. Accepteert hij het aanbod? Dan gaat de vaste arbeidsomvang uiterlijk in op de eerste dag van de 15e maand.

Stel: een oproepkracht is per 1 januari 2022 12 maanden in dienst. Dan moet hij voor 1 februari 2022 een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Gaat hij daarop in? Dan moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk op 1 maart 2022 ingaan.

Overigens was al in de WAB vastgelegd dat als de oproepkracht het aanbod niet accepteert, u na 12 maanden een nieuw aanbod moet doen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u altijd contact opnemen met Irene Epe, via i.epe@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.