Als u aandeelhouder bent in een bv en een geschil hebt met uw medeaandeelhouder, dan wilt u dit conflict natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. De onderneming moet tenslotte door. Maar zeker bij een 50/50 verdeling van de aandelen kunnen de gebruikelijke routes vaak lang duren. Terwijl er mogelijk ook andere, snellere en wellicht goedkopere mogelijkheden zijn om de samenwerking te beëindigen. Oprecht Advocaten vertelt u er meer over.

Oplossingen voor een aandeelhoudersgeschil

Als u en uw medeaandeelhouder zijn verwikkeld in een geschil, is het altijd goed om te kijken of u het nog kunt oplossen, al dan niet onder leiding van een mediator. Lukt dit niet en gaat u uit elkaar? Dan heeft u verschillende mogelijkheden:

  1. De uitkoopmogelijkheid in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst. Nadeel van deze mogelijkheid is dat de afwikkeling vaak lang duurt, aangezien u en uw medeaandeelhouder het eens moeten worden over de waarde van de aandelen.
  2. Een gerechtelijke procedure: een uitstotings- of uittredingsprocedure bij de civiele rechter of een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Nadeel van deze procedures is dat zij altijd lang duren en kostbaar zijn.
  3. Het verkopen van de onderneming aan een derde. Nadeel van deze mogelijkheid is dat u meestal zelf niet verder kunt met (onderdelen van) de onderneming.

Over deze en andere oplossingen leest u meer in mijn eerdere blog: Aandeelhoudersgeschil binnen een bv? Dit zijn de mogelijkheden

Zo kan het óók

Zijn er dan geen andere mogelijkheden? Creatieve mogelijkheden die sneller een doorbraak in het geschil kunnen forceren, of die ervoor zorgen dat u sneller afscheid kunt nemen van uw medeaandeelhouder?

Die mogelijkheden zijn er al naar gelang uw situatie zeker. Maar zij vergen een bredere blik op de onderneming, de financiële situatie en de rechtsverhoudingen binnen en rond uw onderneming. In veel ondernemingen is het namelijk zo dat aandeelhouders verschillende petten op hebben. Wellicht bent u niet alleen aandeelhouder, maar verhuurt u ook vastgoed aan de bv? Of hebt u de bv een lening verstrekt en hebt u een pandrecht op de voorraad of een hypotheekrecht op het vastgoed? Mogelijk dat u met de pet op van crediteur meer bereikt.

Het is dus goed om de financiële situatie en de rechtsverhoudingen in kaart te brengen en te bezien welke creatieve oplossingen nog meer mogelijk zijn om het aandeelhoudersgeschil te beslechten. Blokkeert uw medeaandeelhouder bijvoorbeeld de koers van de onderneming, maar hebt u een vordering gezekerd met een pandrecht op de voorraad? Dan kunt u overwegen dit pandrecht uit te winnen en de voorraad zelf te verkopen.

Of bent u het zat dat uw medeaandeelhouder niets bijdraagt aan het resultaat, maar nog wel aanspraak maakt op 50% van de winst? En gaat het niet goed met de onderneming? Dan kunt u overwegen het faillissement aan te vragen om in een later stadium de naam en het klantenbestand van de curator te kopen. Een faillissement is verre van ideaal, maar Oprecht Advocaten schetst u graag de mogelijkheden van een doorstart. Het is onze ervaring dat ondernemers de risico’s doorgaans veel hoger inschatten dan dat deze in werkelijkheid zijn.

Ook als verhuurder of zekerheidshouder hebt u verschillende mogelijkheden, waarover ik u graag meer vertel. Uiteraard is een goede analyse van uw rechtspositie een vereiste om vervolgens de marsroute te bepalen. Laat u dus altijd goed adviseren voordat u stappen onderneemt.

Vragen?

Hebt u een aandeelhoudersgeschil? En wilt u eens sparren hoe u dit geschil of de samenwerking op een creatieve manier kunt beëindigen? Neem dan gerust contact op met Martijn Helmstrijd, via m.helmstrijd@oprecht.nl of 0229-285070.