Privacyrecht

Privacyrecht is een dynamisch en complex rechtsgebied, dat voortdurend in beweging is. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Big data, artificial intelligence en ‘the internet of things’ zijn nu nog veelbesproken onderwerpen in talkshows en op opiniepagina’s, maar zullen binnen afzienbare tijd hun intrede doen in het dagelijks leven. Deze ontwikkelingen maken nieuwe bedrijfsmodellen en toepassingen mogelijk, iets waar ondernemingen graag op inspelen.

Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving rond privacy ingewikkeld en aan veel wijzigingen onderhevig, zowel nationaal als internationaal. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt daarbij steeds meer mogelijkheden om te handhaven, waarbij zij organisaties hoge boetes kan opleggen. Dit geheel maakt het voor ondernemingen niet alleen ingewikkeld om concurrerend te zijn, maar ook om compliant te blijven.

Oprecht Advocaten is gespecialiseerd in privacyrecht. Wij adviseren verschillende ondernemingen over hun privacybeleid en ICT-contracten. Onder de huidige en toekomstige wetgeving hebben in feite alle organisaties uitdagingen op het gebied van privacyrecht.

Met onze expertise en ervaring adviseren wij u graag over de concrete gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie. Ook zijn wij u graag van dienst bij het onderhandelen over of opstellen van uw ICT-contracten en verwerkersovereenkomsten. Ook als er zich binnen uw onderneming onverhoopt een datalek heeft voorgedaan, kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand.

Onze specialist in privacyrecht

Steven Lasonder
Steven LasonderAdvocaat Privacyrecht

Juridische vragen houden u wakker?

Laat ons weten welke juridische zaken u wakker houden en wij lossen deze zo spoedig mogelijk op.

Privacyrechtadvocaat Noord-Holland

Juridisch advies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Europese verordening en staat internationaal ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is veel strenger dan de Wpb. Zo geeft de AVG burgers meer en stevigere privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Bovendien moeten organisaties kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden. En aangezien iedere organisatie tegenwoordig persoonsgegevens verwerkt, krijgt ook iedere organisatie te maken met de AVG.

Oprecht Advocaten merkt dat veel ondernemingen nog onvoldoende zijn voorbereid op de AVG. Dat is risicovol, want de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt vanaf 25 mei 2018 meer bevoegdheden. Zo mogen zij hoge boetes opleggen, tot wel twintig miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Is uw onderneming ook nog niet compliant? Dan kunt u bij Oprecht Advocaten terecht voor:

  • voorlichting en concreet advies over de gevolgen van de AVG voor uw organisatie;
  • het in kaart brengen van de risico’s van uw gegevensverwerkingen;
  • het (indien nodig) uitvoeren van een data privacy impact assessment (DPIA);
  • advies over/het opstellen van uw privacybeleid.

Juridisch advies bij bewerkersovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten

Ondernemingen delen privacygevoelige gegevens steeds vaker met derden. Doet uw onderneming dat ook, bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van een externe salarisadministrateur of vervoerder, of omdat uw medewerkers in de cloud werken? Dan blijft u verantwoordelijk voor de bescherming van die privacygevoelige gegevens. Ook blijft u aansprakelijk als er onverhoopt iets misgaat. U bent wettelijk verplicht om een bewerkersovereenkomst af te sluiten.

De privacyspecialisten van Oprecht adviseren u graag over uw bewerkersovereenkomsten. Ook kunnen wij voor u over deze overeenkomsten onderhandelen, en kunnen wij deze voor u opstellen. Vanaf de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 zullen bewerkersovereenkomsten overigens ‘verwerkersovereenkomsten’ gaan heten. De AVG is ook op dit punt strenger dan de Wet bescherming persoonsgegevens. Oprecht adviseert u graag over de gevolgen.

Heeft u een geschil over een bepaling in een verwerkersovereenkomst, of over aansprakelijkheid in een concrete zaak? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies ter voorkoming van datalekken

Op grond van de Wet Meldplicht Datalekken is iedere organisatie in Nederland verantwoordelijk voor het bewaken van privacygevoelige informatie. Bij overtreding van de wet kan de Autoriteit Persoonsgegevens flinke boetes opleggen.

Van een datalek is niet alleen sprake bij een hack of bij diefstal van gegevens. Ook een door een medewerker verloren laptop of usb-stick, een verkeerd geadresseerde e-mail of een verloren lijst met klantgegevens vormt een datalek. Uit een analyse door de Autoriteit Persoonsgegevens van gemelde datalekken blijkt dat medewerkers bij een datalek vaak de zwakke schakel zijn. Hoe meer werknemers uw onderneming telt, hoe groter de kans op een datalek.

Als er daadwerkelijk een datalek optreedt ligt reputatieschade voor uw onderneming op de loer. Het is daarom belangrijk dat binnen uw onderneming de Wet Meldplicht Datalekken is vertaald naar helder beleid en werkbare procedures, dat uw medewerkers daar goed van op de hoogte zijn én dat het intern toezicht goed is geregeld.

Een goed doordacht databeschermingsbeleid en een protocol datalekken kunnen daarbij uitkomst bieden, net zoals duidelijke bepalingen in uw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Uw medewerkers weten dan wat er concreet van hen wordt verwacht. Daarnaast is het erg belangrijk om uw ICT-contracten goed op orde te hebben. Legt u de aansprakelijkheid voor een datalek daarin goed vast.

Oprecht Advocaten ondersteunt u hier graag bij. U kunt bij ons terecht voor:

  • het opstellen/beoordelen van uw databeschermingsbeleid;
  • het opstellen/beoordelen van uw privacybeleid;
  • het integreren van het databeschermingsbeleid in uw arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en personeelsreglement;
  • het opstellen/beoordelen van uw protocol datalekken;
  • het beoordelen van uw ICT-contracten;
  • advies en bijstand bij datalekken.

Even sparren met een specialist?

Overleg uw juridische kwestie met Oprecht Advocaten en wij helpen u verder.