Een scheiding brengt mensen vaak in een emotionele rollercoaster. Verdriet, teleurstelling en boosheid vechten om voorrang en vaak is er dan ook nog frictie rond de alimentatie. Voor partneralimentatie staat, zoals het er nu naar uitziet, per 1 januari 2020 een grote verandering op stapel: de alimentatieperiode wordt in veel gevallen ingekort van 12 naar maximaal 5 jaar.

Ex-echtgenoten zijn in Nederland wettelijk verplicht elkaar nog enige tijd te onderhouden. Om na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in levensonderhoud te kunnen blijven voorzien, kan degene die geen of een relatief laag inkomen heeft partneralimentatie vragen. De duur van de alimentatie is tot op heden maximaal 12 jaar, maar die wordt dus aanzienlijk ingekort.

Wat verandert er precies?

Eind 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Herziening partneralimentatie’ aangenomen. Als de Eerste Kamer binnenkort hetzelfde doet, wordt de nieuwe wet officieel van kracht met ingang van 1 januari 2020. Dan geldt (alleen voor nieuwe alimentatiesituaties!) dat iemand zijn minder verdienende ex-partner partneralimentatie betaalt gedurende de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Wie 6 jaar getrouwd is geweest, betaalt dus 3 jaar alimentatie. Uitzonderingen op de regel zijn er als er jonge kinderen in het spel zijn en bij een langdurig huwelijk. Gaat het om scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar, dan kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind 12 wordt. En wie meer dan 15 jaar is getrouwd en binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, kan aanspraak maken op partneralimentatie tot aan de AOW. Ook geldt een zogenoemde hardheidsclausule: in bepaalde gevallen kan de rechter de alimentatieduur verlengen.

Midden in een scheidingsprocedure?

Zolang de nieuwe wet nog niet van kracht is, gelden de huidige alimentatieregels en dus de termijn van 12 jaar. Maar: voor degene die alimentatie moet afdragen bestaat de mogelijkheid de rechter te vragen die termijn te verkorten. Afhankelijk van de omstandigheden kan de rechter namelijk inspelen op de toekomstige wetgeving.

Uw echtscheidingsadvocaat

Wencke Koppenberg van Oprecht Advocaten is gespecialiseerd in personen- en familierecht en adviseert u graag in geval van scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Zij gaat voor u voor het beste resultaat, mede door te anticiperen op de mogelijk nieuwe wetgeving.

Meer informatie? Neem contact op met Oprecht Advocaten via info@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.