In de hennephandel gaat naar schatting minimaal 2 miljard euro per jaar om. In sommige plaatsen in Brabant is het inmiddels de grootste bedrijfstak geworden. Lucratieve business dus. Reden waarom niet alleen in bedrijfspanden en loodsen, maar ook steeds vaker in huurwoningen wietplantages worden aangetroffen. Wat kunnen woningcorporaties daartegen doen?

Preventie

Om te voorkomen dat er hennep wordt geteeld in huurwoningen kunnen woningcorporaties verschillende preventieve maatregelen nemen. Denk daarbij aan:

 • In het beleid en het huurcontract of algemene voorwaarden opnemen dat het
  kweken van hennep is verboden en tot ontbinding van de huurovereenkomst zal leiden (zero tolerance beleid).
 • Huurders regelmatig op het verbod en de gevaren van een wietplantage wijzen. Bijvoorbeeld via informatiebladen, internet, nieuwsbrieven, etc.
 • Nieuwe huurders vragen om een verhuurdersverklaring van een vorige verhuurder. Als uit deze verklaring blijkt dat de huurder is uitgezet vanwege hennepteelt (een zogenaamde ‘negatieve verhuurdersverklaring’) mag de woningcorporatie op basis van contractsvrijheid besluiten deze huurder te weigeren. Of kan anders zijn als een urgentieverklaring is afgegeven.
 • Tijdens reguliere onderhoudsprocessen controleren op de aanwezigheid van
  wietplantages.
 • Samenwerken met de gemeente, politie en het OM. Dit betekent onder meer dat bij een vermoeden van een hennepkwekerij, of een tip van de buren, direct melding wordt gemaakt bij de politie.

Ontbinding en ontruiming

In de meeste huurcontracten of bijbehorende algemene voorwaarden is het kweken van hennep (waar dan ook, dus ook in de tuin of schuur) expliciet verboden. Op grond daarvan kan een woningcorporatie bij ontdekking van een wietplantage de huurder vragen de huur op te zeggen. Meestal zal de huurder op dat verzoek ingaan.

Doet de huurder dat niet? Dan kan de woningcorporatie een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming in gang zetten. De rechter zal een dergelijk verzoek meestal toewijzen.

Ook als er in het huurcontract of algemene voorwaarden niets is opgenomen over hennepteelt kan de corporatie de kantonrechter toch verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 • Handelen in strijd met goed huurderschap (art. 7:213 BW).
 • Handelen in strijd met de bestemming van de woning (art. 7:214 BW)

Maatregelen gemeente

Ook de gemeente kan optreden tegen wietplantages in huurwoningen. Zo mag de burgemeester de huurwoning voor een bepaalde periode sluiten. Dat mag al als er een ‘handelshoeveelheid’ (soft)drugs in het pand wordt aangetroffen.

Overigens mag een sluiting alleen als de burgemeester kan onderbouwen waarom dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om de loop uit een drugspand te halen, of omdat er gevaar is voor eventuele nieuwe huurders van de woning.

Hanteert de woningcorporatie een strak zero tolerance beleid en heeft het al de nodige maatregelen genomen (zoals het ontmantelen van de wietplantage, het herstellen van het elektriciteitsnetwerk en het uitzetten van de huurder)? Dan heeft een sluiting meestal geen toegevoegde waarde meer.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u advies over het huurrecht? Neem dan contact op met Oprecht Advocaten, ons team huurrechtadvocaten staat voor u klaar!