De gereedschapskist van de curator in faillissement

De gereedschapskist van de curator in faillissement Op verzoek van een van de schuldeisers of op eigen aangifte kan de rechtbank het faillissement van een schuldenaar uitspreken. In dat geval benoemt de rechtbank ook een curator: veelal is dit een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementsrecht en bij de rechtbank als zodanig geregistreerd staat. Taken [...]

2023-02-23T15:45:28+01:00

Een doorstart na faillissement, hoe zit het met het personeel?

Een doorstart na faillissement, hoe zit het met het personeel? Een faillissement kent meestal vooral verliezers. Aan de andere kant biedt een faillissement ook kansen. Kansen om door te starten bijvoorbeeld, en zo (een deel van) de onderneming voort te zetten. Maar hoe gaat een doorstart eigenlijk in zijn werk? Bent u als doorstarter bijvoorbeeld [...]

2022-10-06T19:59:32+02:00

Nieuwe regels voor online verkopen

De regels voor online verkopen zijn gewijzigd Verkoopt u producten online, via een webshop? Of heeft u een online platform? Dan heeft u sinds 28 mei 2022 te maken met nieuwe regels. Deze regels zijn geïntroduceerd om consumenten beter te beschermen en gelden binnen de hele EU. In dit blog vertellen we wat de nieuwe [...]

2022-09-07T11:29:05+02:00

Compensatie transitievergoeding

CRvB: compensatie transitievergoeding óók bij een slapend dienstverband van voor 1 juli 2015 Werkgevers opgelet: had u werknemers in dienst waarvan de termijn van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken voor 1 juli 2015, maar waarvan het dienstverband pas ná 1 juli 2015 is geëindigd? Al dan niet na een slapend dienstverband? Dan kunt u aanspraak [...]

2022-07-21T14:07:12+02:00

Heeft een nulurencontract nog waarde?

Heeft een nulurencontract vanaf 1 augustus 2022 nog wel waarde? Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. In een eerder blog vertelden wij u al wat er zoal gaat veranderen. In dit blog vertellen wij u meer over de veranderingen die de wet met zich meebrengt voor nulurencontracten. Want [...]

2022-06-27T08:51:08+02:00

Een prepack weer mogelijk? Of toch niet?

Na een snelle opkomst zo’n 10 jaar geleden, kwam er met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 goeddeels een einde aan de praktijk van de prepack. Maar nu ligt er met het Heiploeg-arrest van datzelfde Hof van Justitie een uitspraak waardoor een prepack wel weer mogelijk wordt. Of toch (nog) niet? [...]

2022-05-31T09:16:29+02:00

Privé borgstelling? Laat de partner meetekenen!

Als een bv in financiële moeilijkheden verkeert, maken schuldeisers vaak gebruik van een borgstelling om zekerheid te creëren voor hun openstaande vorderingen. Regelmatig stelt de bestuurder zich ook persoonlijk garant. Aan zo’n persoonlijke borgstelling zijn voorwaarden verbonden. In de praktijk wordt hier vaak niet aan voldaan, waardoor de borgstelling vernietigbaar is. Risico’s persoonlijke borgstelling In [...]

2022-05-02T10:49:09+02:00

Een WKO-installatie en de (kale) huurprijs deel II: de Hoge Raad spreekt

In een eerder blog vertelde ik u meer over een geschil tussen een woningstichting en een groep huurders. In dit geschil oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de woningstichting de kapitaals- en onderhoudskosten van een WKO-installatie niet via de servicekosten aan de huurders in rekening had mogen brengen. Deze kosten moesten worden geacht te zijn inbegrepen [...]

2022-03-18T09:24:35+01:00
Ga naar de bovenkant