De Wet goed verhuurderschap: wat verandert er voor verhuurders?

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee voor verhuurders van woonruimte en verblijfsruimte voor arbeidsmigranten, maar ook voor verhuurbemiddelaars. In dit artikel vertelt Oprecht Advocaten er meer over. Ongewenst verhuurgedrag Met de Wet goed verhuurderschap hebben gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, [...]

2023-09-28T18:28:12+02:00

Zorg- en informatieplicht werkgever bij verjaring vakantiedagen

Een beroep van een werkgever op de verjaring van vakantiedagen slaagt niet zomaar. Een werkgever moet kunnen aantonen dat hij aan zijn zorg- en informatieverplichting heeft voldaan. Ook moet het voor een werknemer niet onmogelijk zijn geweest om zijn vakantiedagen op te nemen binnen de nationale verjaringstermijn van vijf jaar. Oprecht Advocaten legt u aan [...]

2023-07-10T17:41:46+02:00

De gereedschapskist van de curator in faillissement

De gereedschapskist van de curator in faillissement Op verzoek van een van de schuldeisers of op eigen aangifte kan de rechtbank het faillissement van een schuldenaar uitspreken. In dat geval benoemt de rechtbank ook een curator: veelal is dit een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementsrecht en bij de rechtbank als zodanig geregistreerd staat. Taken [...]

2023-02-23T15:45:28+01:00

Een doorstart na faillissement, hoe zit het met het personeel?

Een doorstart na faillissement, hoe zit het met het personeel? Een faillissement kent meestal vooral verliezers. Aan de andere kant biedt een faillissement ook kansen. Kansen om door te starten bijvoorbeeld, en zo (een deel van) de onderneming voort te zetten. Maar hoe gaat een doorstart eigenlijk in zijn werk? Bent u als doorstarter bijvoorbeeld [...]

2022-10-06T19:59:32+02:00

Nieuwe regels voor online verkopen

De regels voor online verkopen zijn gewijzigd Verkoopt u producten online, via een webshop? Of heeft u een online platform? Dan heeft u sinds 28 mei 2022 te maken met nieuwe regels. Deze regels zijn geïntroduceerd om consumenten beter te beschermen en gelden binnen de hele EU. In dit blog vertellen we wat de nieuwe [...]

2022-09-07T11:29:05+02:00

Compensatie transitievergoeding

CRvB: compensatie transitievergoeding óók bij een slapend dienstverband van voor 1 juli 2015 Werkgevers opgelet: had u werknemers in dienst waarvan de termijn van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken voor 1 juli 2015, maar waarvan het dienstverband pas ná 1 juli 2015 is geëindigd? Al dan niet na een slapend dienstverband? Dan kunt u aanspraak [...]

2022-07-21T14:07:12+02:00

Heeft een nulurencontract nog waarde?

Heeft een nulurencontract vanaf 1 augustus 2022 nog wel waarde? Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. In een eerder blog vertelden wij u al wat er zoal gaat veranderen. In dit blog vertellen wij u meer over de veranderingen die de wet met zich meebrengt voor nulurencontracten. Want [...]

2022-06-27T08:51:08+02:00

Een prepack weer mogelijk? Of toch niet?

Na een snelle opkomst zo’n 10 jaar geleden, kwam er met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 goeddeels een einde aan de praktijk van de prepack. Maar nu ligt er met het Heiploeg-arrest van datzelfde Hof van Justitie een uitspraak waardoor een prepack wel weer mogelijk wordt. Of toch (nog) niet? [...]

2022-05-31T09:16:29+02:00
Ga naar de bovenkant