Compensatie transitievergoeding

CRvB: compensatie transitievergoeding óók bij een slapend dienstverband van voor 1 juli 2015 Werkgevers opgelet: had u werknemers in dienst waarvan de termijn van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken voor 1 juli 2015, maar waarvan het dienstverband pas ná 1 juli 2015 is geëindigd? Al dan niet na een slapend dienstverband? Dan kunt u aanspraak [...]

2022-07-21T14:07:12+02:00

Heeft een nulurencontract nog waarde?

Heeft een nulurencontract vanaf 1 augustus 2022 nog wel waarde? Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. In een eerder blog vertelden wij u al wat er zoal gaat veranderen. In dit blog vertellen wij u meer over de veranderingen die de wet met zich meebrengt voor nulurencontracten. Want [...]

2022-06-27T08:51:08+02:00

Een prepack weer mogelijk? Of toch niet?

Na een snelle opkomst zo’n 10 jaar geleden, kwam er met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 goeddeels een einde aan de praktijk van de prepack. Maar nu ligt er met het Heiploeg-arrest van datzelfde Hof van Justitie een uitspraak waardoor een prepack wel weer mogelijk wordt. Of toch (nog) niet? [...]

2022-05-31T09:16:29+02:00

Privé borgstelling? Laat de partner meetekenen!

Als een bv in financiële moeilijkheden verkeert, maken schuldeisers vaak gebruik van een borgstelling om zekerheid te creëren voor hun openstaande vorderingen. Regelmatig stelt de bestuurder zich ook persoonlijk garant. Aan zo’n persoonlijke borgstelling zijn voorwaarden verbonden. In de praktijk wordt hier vaak niet aan voldaan, waardoor de borgstelling vernietigbaar is. Risico’s persoonlijke borgstelling In [...]

2022-05-02T10:49:09+02:00

Een WKO-installatie en de (kale) huurprijs deel II: de Hoge Raad spreekt

In een eerder blog vertelde ik u meer over een geschil tussen een woningstichting en een groep huurders. In dit geschil oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de woningstichting de kapitaals- en onderhoudskosten van een WKO-installatie niet via de servicekosten aan de huurders in rekening had mogen brengen. Deze kosten moesten worden geacht te zijn inbegrepen [...]

2022-03-18T09:24:35+01:00

Van een aandeelhoudersgeschil af? Zo kan het ook!

Als u aandeelhouder bent in een bv en een geschil hebt met uw medeaandeelhouder, dan wilt u dit conflict natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. De onderneming moet tenslotte door. Maar zeker bij een 50/50 verdeling van de aandelen kunnen de gebruikelijke routes vaak lang duren. Terwijl er mogelijk ook andere, snellere en wellicht goedkopere mogelijkheden [...]

2022-02-22T16:42:03+01:00

Coronasluiting & huurkorting

Coronasluiting en huurkorting: eindelijk duidelijkheid! Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus kende Nederland verschillende lockdowns. Veel bedrijven werden verplicht hun deuren te sluiten, hun openingstijden te beperken en/of minder klanten toe te laten, met flinke omzetverliezen tot gevolg. Dit leidde tot discussies en procedures over de vraag of huurders aanspraak konden maken op huurkorting [...]

2022-01-20T11:48:34+01:00

Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 wijzigen de regels voor arbeidsvoorwaarden In een vorig blog vertelden wij u meer over een aantal aanstaande wijzigingen voor werkgevers. In 2022 gaat er nog meer wijzigen, want uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de EU-richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zijn omgezet in nationale wetgeving. Op 15 november jl. heeft het [...]

2021-12-22T16:08:40+01:00

Wijzigingen voor werkgevers

Werkgevers let op: er gaan zaken wijzigen Werkgevers opgelet: op korte termijn gaan er zaken wijzigen. Want vanaf 17 december 2021 krijgen klokkenluiders meer bescherming. En vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun medewerkers een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag geven. Oprecht Advocaten vertelt er meer over. Thuiswerkvergoeding Werknemers die thuiswerken maken vaak [...]

2021-11-19T11:37:49+01:00

Startdatum vaste arbeidsomvang oproepkrachten

Startdatum vaste arbeidsomvang oproepkrachten Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Als onderdeel van deze wet zijn de regels voor oproepkrachten aangescherpt. Zo moeten werkgevers oproepkrachten na een jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden. Maar het was nog onduidelijk wanneer die vaste omvang in moest gaan. Sinds 1 juli [...]

2021-10-20T09:51:35+02:00
Ga naar de bovenkant